Rozważania różańcowe ze świętymi - Tajemnice bolesne

facebook twitter

08-10-2019

Poniżej znajdują się rozważania różańcowe na podstawie cytatów z pism świętych. Jako modlitwę wstępną proponuję słowa, którymi modlił się św. Dominik Savio: „Maryjo, oddaję Ci moje serce. Pozwól, by ono odtąd już zawsze należało do Ciebie. Panie Jezu i Maryjo, bądźcie moimi przyjaciółmi! Proszę Was jednak, pozwólcie mi raczej umrzeć, niż gdybym miał to nieszczęście popełnić, choćby tylko jeden grzech”.

CZĘŚĆ TRZECIA – TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swoją piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać (św. Faustyna).

Biczowanie Pana Jezusa
Lecz taka już jest gwałtowność i siła miłości, że wszystko wydaje się jej możliwe i sądzi, że wszyscy tak myślą, jak ona. Nie wierzy, by inni mogli zajmować się czymś innym lub szukać czego innego prócz tego, czego ona szuka i co ona miłuje (św. Jan od krzyża).

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Rozważanie własnej nędzy może łatwo wpędzić duszę w smutek i zniechęcenie, dlatego patrz równocześnie na Pana Boga, a zwłaszcza na Jego Miłosierdzie leczące naszą nędzę (św. Józef Sebastian Pelczar).

Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Na barkach każdego jest krzyż i gdyby go nie było, nie byłoby za co pójść do nieba. Pan Jezus dźwigał krzyż i na nim umarł. Krzyżyki są potrzebne. Nieraz nam się zdaje, że są za ciężkie, ale czy Pan Bóg ich nie zna? Jeżeli ze swej strony uczynimy wszystko, na pewno zasługę tylko zdobędziemy (św. Maksymilian Maria Kolbe).

Śmierć Pana Jezusa
O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Drzewo krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie mrok, ale światłość; nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza. Chrystus wstąpił na to drzewo jak na rydwan królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną i wyzwolił ludzkość z okrutnej niewoli (św. Teodor Studyta).