Droga ucznia. Święty Piotr №8. Zakaz wyprzedzania!

Jestem czwarty

Jerozolima: jesteś w dobrym miejscu

Pasterz

Śniadanie z Jezusem w Tygodniu Biblijnym

Bóg się nie obraża! Wielkopostne przesłanie dla grzeszników

Wielkopostna lekcja: być jak ojciec

Potrzebujesz nawozu! Wielkopostna lekcja o okazjach do nawrócenia

Wielkopostna lekcja z góry Tabor.

Medytacja wielkopostna o trzech warstwach człowieczeństwa