Droga ucznia. Święty Piotr №10. Nauka tracenia

W każdym z nas są sprzeczne dążenia. Chcemy iść do Boga, ale czasem wybieramy przeciwną drogę. Z tego powodu uczeń Jezusa musi nauczyć się rezygnować z tego, co odciąga go od celu. O tym jest dzisiejsza medytacja – o umiejętności tracenia.

Uczyń znak krzyża i uświadom sobie, że wchodzisz w przestrzeń spotkania z Bogiem.

Proś Ducha Świętego, aby otwierał Twój umysł i serce na Słowo Boże.


SŁOWO (Mt 19, 27 – 30)

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.


PUNCTA

1. Cóż otrzymamy?

Co kryje się w pytaniu św. Piotra: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jakie Piotr mógł mieć motywacje? Spójrz w prawdzie na motywacje, którymi Ty kierujesz się w życiu. Spójrz na dobre czyny, w których obecne są nieuporządkowane intencje. Zauważ swoje szukanie korzyści w życiu – w relacjach z ludźmi, w modlitwie, w działaniach. Oddaj to Jezusowi prosząc o oczyszczanie intencji.

2. Ze względu na Jezusa

Przyjrzyj się uważnie wypowiedzi Piotra: „opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus obiecuje nagrodę nie tym, którzy wszystko opuścili, ale tym, którzy opuścili to ze względu na Niego. Zastanów się nad tym, co opuściłeś, z czego zrezygnowałeś, ale przez własną głupotę, niedbalstwo, słabości, a nie dla Bożego powodu. Dla jakich powodów tracisz siły, czas, itp.? Czy robisz to ze względu na Jezusa i Jego wolę? Czy potrafisz zrezygnować z tego, co jest dobre dla czegoś, co jest lepsze w Bożej perspektywie?

3. Umiejętność tracenia

Jezus, odpowiadając na pytanie Piotra, kieruje jego uwagę ku celowi życia. Jest nim Bóg, Niebo, życie wieczne. Zatem Jezus uczy apostołów, że w dążeniu do Nieba trzeba będzie z czegoś zrezygnować – przede wszystkim z tego, co jest przeszkodą na drodze do tego celu. Postaw sobie pytanie: z czego powinieneś zrezygnować lub ograniczyć, aby być dobrym uczniem Jezusa idącym ku Bogu?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich wnioskach. Zauważ, że Jezus nie odrzuca Piotra, który pyta o korzyści. Bóg wie, że potrzebujemy czasu i pomocy w oczyszczaniu motywacji. Podejmij postanowienie – spróbuj podjąć post od czegoś aż do następnego spotkania. Niech to będzie Twoja lekcja tracenia czegoś ze względu na Jezusa.


Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

TRZY+JEDEN

"W Jego ranach" - Niedziela Zmartwychwstania

"W Jego ranach" - Wielka Sobota