"W Jego ranach" - Wstęp

W ramach JESTEM CZWARTY zapraszam na kolejny cykl spotkań „W Jego ranach”. Składa się on z kilku wprowadzeń do modlitwy Słowem Bożym na Triduum Paschalne metodą kontemplacji ewangelicznej. Celem cyklu jest głębsze przeżycie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa poprzez towarzyszenie Mu w tych momentach.

Kontemplacja ewangeliczna jest „(…) przede wszystkim szukaniem intymnego spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa, którego Wcielenie, życie ukryte i publiczne, Jego naukę, śmierć i Zmartwychwstanie opisują nam Ewangelie. Ziemskie życie Jezusa, Jego człowieczeństwo jest sakramentem, który umożliwia nam poznanie Tajemnicy samego Boga (…). Patrząc na człowieczeństwo Jezusa oczami ciała, można widzieć jego Bóstwo oczami duszy. Całe życie Jezusa, każde Jego słowo i każdy Jego gest jest dla nas Dobrą Nowiną, która mówi o nieskończonej miłości Boga do nas, i jednocześnie zaprasza nas do udzielenia odpowiedzi na nią. Jezus objawia nam tajemnicę Miłości Trójjedynego Boga nie tylko wtedy, gdy mówi o niej wprost, ale także wówczas gdy przebywa z ludźmi, uzdrawia, pracuje, odpoczywa i modli się. Najmocniej przemawia tym, że dla nas cierpi, umiera i zmartwychwstaje.” (o. Józef Augustyn SJ)

Św. Ignacy Loyola tak pisze o kontemplacji ewangelicznej: „widzieć osoby jedne po drugich, słuchać co one mówią, a potem patrzeć na to, co one czynią. i zastanowić się nad tym wszystkim, aby jakiś pożytek wyciągnąć dla siebie” (Ćwiczenia Duchowne 106-108). Nacisk zatem jest położony na działanie wyobraźni i intuicji. W wielkim skrócie chodzi o to, aby przenieść się do rozważanej sceny za pomocą swojej wyobraźni, wejść w nią, obserwować wydarzenia i osoby, słuchać ich słów, odkrywać ich emocje za pomocą intuicji, uczestniczyć w zdarzeniach itp., a potem wyciągnąć z tego wnioski dla siebie. Nie sposób modlić się tą metodą bez wcześniejszego wyciszenia się i skupienia.

Każdego dnia Triduum, począwszy od Wielkiego Czwartku, będą pojawiały się wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym. Fragmenty biblijne dotyczyć będą tajemnic poszczególnych dni. Modlitwę najlepiej rozłożyć na dwie części. Pierwsza, odprawiana przed południem, polega na wnikliwym zapoznaniu się z tekstem biblijnym i ewentualnie komentarzem do niego. Część druga to właściwa modlitwa metodą kontemplacji ewangelicznej. Najlepiej odprawić ją przed Liturgią lub zaraz po niej.


Powodzenia,
x. Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

TRZY+JEDEN

"W Jego ranach" - Niedziela Zmartwychwstania

"W Jego ranach" - Wielka Sobota