PRAŁKOWCE – Parafia pw. Matki Bożej Zbaraskiej

Parafia została erygowana 1 sierpnia 1970 r., wydzielona z parafii katedralnej w Przemyślu. Posiada kościół murowany zbudowany w 1840 r. W 1967 r. rozpoczęto remont kościoła i dokonano jego rozbudowy. Od 30 września 1072 r. w kościele znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Zbaraskiej. Jest to XVI-wieczna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Parafia posiada również dwa kościoły filialne: Kruhel Mały – pw. św. Wojciecha, zbudowany w 1894 r. oraz Kruhel Wielki – pw. Matki Bożej Królowej Polski, zbudowany 1914 r. Obecnie oba kościoły znajdują się w granicach administracyjnych miasta Przemyśl. Księża Michalici rozpoczęli posługę w Prałkowcach w 1967 r., czyli jeszcze przed erygowaniem parafii.

Duszpasterze:

Ks. Tadeusz Musz – proboszcz                          
Ks. Krzysztof Surma 
ks. Józef Ślusarczyk - dyrektor domu dziecka
ks. Kazimierz Szydło

Znaczek pocztowy z Madonną Zbaraską z Prałkowiec

PRAŁKOWCE – Parafia pw. Matki Bożej Zbaraskiej