Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

Katolickie Liceum

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie w 1997 r. powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Zgromadzenie przejęło placówkę 6 lutego 1998 roku. W roku szkolnym 1999/2000 szkołę przeniesiono do obecnego budynku przy ul. Grodzkiej 6, który poświęcono 26 marca 2001 przez abp Józefa Michalika Metropolitę Przemyskiego. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, stawia na wszechstronny rozwój uczniów, uczy kreatywności i wspiera w procesie edukacyjnym. Oferuje możliwość uczenia się kilku  języków ( język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). Realizuje projekty językowe, wymiany młodzieży z innych krajów takich jak: Malta, Hiszpania, Holandia.

Organizujemy wyjazdy zagraniczne, zajęcia z native speakerem, współpracujemy  z uczelniami wyższymi, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania. Szkoła kilkakrotnie otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. W swojej bogatej ofercie edukacyjnej uczniowie mogą przygotowywać się do studiów poprzez profile: promedyczny, matematyczno- fizyczny, literacko-medialny, społeczno-ekonomiczny, prawno-polityczny.

Katolicka Szkoła Podstawowa 

W związku z reformą edukacji dotychczasowe Katolickie Gimnazjum w Krośnie zostało z dniem 1 września 2017 roku przekształcone w Katolicką Szkołę Podstawową Księży Michalitów. Jest to szkoła, która stwarza przyjazne warunki dla rozwoju uczniów. Szkoła dba o wychowanie w duchu katolickim. Posiada bogatą ofertę edukacyjną w tym językową ( j. angielski, j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki). Wprowadzamy innowacyjne metody pracy między innymi na lekcjach matematyki wykorzystywane są elementy montessori. Zapewniamy  wszechstronny rozwój naszych uczniów, oferując im liczne zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe,  szachy, zajęcia artystyczne, oraz zajęcia aktywności sportowej: judo, gimnastyka, taniec, pływanie, piłka nożna.

Uczniowie reprezentują szkołę w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobywając najwyższe laury czego dowodem jest uzyskanie tytułu „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”. Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę międzynarodową, a nasi uczniowie chętnie współpracują z młodzieżą z innych krajów w ramach realizowanych projektów. Młodzież naszej szkoły nie jest obojętna na potrzeby innych ludzi, służy zawsze pomocą, angażuje się w liczne akcje w ramach działającego w szkole wolontariatu. Katolicka Szkoła Podstawowa to miejsce gdzie można zdobywać wiedzę i umiejętności oraz realizować swoje pasje i marzenia.

Księza pracujący w placówce: 

ks. Marek Czaja - dyrektor
ks. Kamil Kędzior

Zobacz jak wygląda nasza szkoła:

 

Płyta z kolędami

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

Orszak Trzech Króli w Krośnie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

Orszak Trzech Króli w Krośnie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie