38 Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

22-07-2022

W dniach 1 - 14 lipca br. odbyła się Pielgrzymka Trzeźwościowa pod hasłem „Pokój Wam”.

1 lipca br., uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, rozpoczęła się już 38 Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego. Młodzi pątnicy przez 14 dni podążali od grobu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego do grobu bł. ks. Bronisława Markiewicza w intencji trzeźwości naszego Narodu.

Tegoroczne hasło „Pokój Wam” odnosiło się w sposób szczególny do sytuacji, w której znalazła się nasza ojczyzna, czyli pandemii oraz wojny na Ukrainie. Przez ostatnie dwa lata, z powodu pandemii, pielgrzymka przyjęła postać sztafety, gdzie poszczególne osoby pokonywały etap  pielgrzymki, niosąc intencje do Miejsca Piastowego.

W tym roku pątnicy przez 14 dni pokonali blisko 420 km, niosąc radość wiary oraz prywatne intencje. 13 lipca dotarli do Miejsca Piastowego, gdzie o godzinie 18:30 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. Dariusza Wilka CSMA – przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Krzysztof Poświata CSMA – Wikariusz Generalny,  ks. Jerzy Sosiński – Ekonom Generalny, ks. Maksymilian Michcik CSMA – Kierownik PPMoTNP, ks. Michał Mazur CSMA – Ojciec Duchowny PPMoTNP, ks. Emil Kurek CSMA – odpowiedzialny za animowanie grupy pielgrzymkowej.

Następnego dnia, podczas Mszy Świętej, nastąpiło rozesłanie oraz ucałowanie krzyża przez Pątników.

fot. Klaudia Górska-Widuch