Abp Marek Jędraszewski: Za św. Michałem Archaniołem musimy powtarzać „Któż jak Bóg?”

28-09-2021

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski przewodniczył w niedzielę, 26 września w kościele w Pawlikowicach uroczystej Mszy św., kończącej obchody Jubileuszu 100-lecia kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, z przełożonym generalnym ks. Dariuszem Wilkiem CSMA i Zarządem Zgromadzenia, dziekanem ks. Józefem Markiem oraz kapłanami z dekanatu wielickiego. W Eucharystii uczestniczyły siostry michalitki wraz z przełożoną generalną M. Julią Szteligą i Zarządem, władze samorządowe na czele z Arturem Koziołem –burmistrzem miasta i gminy Wieliczka, mieszkańcy parafii oraz licznie przybyli goście.

„Sto lat temu, nie było tego kościoła. Był tylko dom i zakład dla chłopców, do którego osiem lat wcześniej, z Miejsca Piastowego przybyli uczniowie księdza Bronisława Markiewicza na czele z Janem Latuskiem – mówił na początku Mszy św. proboszcz parafii ks. Piotr Bieniek CSMA. Wszystko wyglądało nieco inaczej niż dzisiaj. Nie było wiele, ale były radosne serca pierwszych w historii Kościoła michalitów”.

29 września 1921 roku, biskup krakowski książę Adam Stefan Sapieha podpisał dekret zatwierdzający w swojej diecezji Towarzystwo Świętego Michała Archanioła. W dekrecie napisał: „Cieszy się Kościół Święty – Matka nasza, gdy ludzie biorą sobie na ziemi za patrona świętego Michała Archanioła, Księcia zastępów niebieskich, walczących z aniołami zbuntowanymi i w miarę sił pragną z Nim współdziałać jako żołnierze Boży”.

Witając Dostojnego Gościa ks. Proboszcz stwierdził, iż obecność „Księdza Arcybiskupa następcy kardynała Adama Sapiehy spina klamrą sto lat istnienia michalitów”.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że Lucyfera zgubiła pycha – chciał być równy Bogu, a nawet większy niż On; pragnął, żeby służyły mu wszystkie ludy i narody, a nawet zastępy anielskie. Wówczas stanął naprzeciw niego Archanioł Michał, którego imię znaczy „Któż jak Bóg?” i zwyciężył. – Zwyciężył dlatego, że występował w imieniu Boga, nad Którego nie ma niczego i nikogo. Zwyciężył, bo był wierny Bogu. Aż do końca – mówił metropolita krakowski i podkreślał, że mówiąc „któż jak Bóg?” trzeba przede wszystkim przyjmować postawę pokory, czyli obiektywnego uznania kim jestem, jako człowiek wobec Boga.

Najpiękniejszym wzorem pokory, a jednocześnie uznania swojego statusu jest Maryja. – Jej wielkość polega na pełnym otwarciu się na pragnienia, jakie Najwyższy ma wobec Niej. (…) Jest najpiękniejszym wzorem właściwego odczytywania swojego miejsca wobec Pana Boga, a w ślad za tym otwierania się na to, czego Pan Bóg od nas oczekuje – zwrócił uwagę arcybiskup.

Innym przykładem pokory w apostolskiej posłudze jest św. Paweł Apostoł. Był pokorny zarówno względem Jezusa i Jego Ewangelii, jak i wobec tych wszystkich, do których zwracał się z przesłaniem Dobrej Nowiny. – Wierność Bogu i pokora wobec Niego, to owoc Bożej łaski, na którą się otwieramy i o którą Najwyższego prosimy – mówił arcybiskup podkreślając równocześnie postawę posłuszeństwa św. Pawła i jego pewność własnej miłości do Chrystusa.

Metropolita zauważył, że dzieje zmagań o pokorę, wierność Bogu i miłość aż do końca stanowią najbardziej istotną tkankę dziejów Kościoła. Odwołując się do sytuacji Polski sprzed stu lat zaznaczył, że Polacy tylko w Bogu mogli mieć nadzieję, bo tylko On mógł nam dać zwycięstwo. – Z tego poczucia, że jest Bóg z nami i nad nami, bł. Bronisław Markiewicz podjął dzieło budowy królestwa Jezusowego, królestwa miłości, sprawiedliwości, dobroci i pokoju poprzez pracę pełną miłości wobec tych, którzy byli pozbawieni rodziców, sieroty, biedne dzieci, niemające domu a często nawet kromki chleba – mówił arcybiskup wskazując, że była to odpowiedź na złość, niewierność, pychę w postaci zwycięskiej miłości pod przewodnictwem Michała Archanioła (fragmenty homilii za: https://diecezja.pl/

Na zakończenie uroczystości generał zakonu ks. Wilk przekazał metropolicie krakowskiemu kopię figury św. Michała Archanioła z sanktuarium na Gargano we Włoszech.  Abp Jędraszewski pobłogosławił też kopię figury św. Michała Archanioła w nowo wybudowanej grocie, znajdującej się obok świątyni parafialnej.

Fot. Anna Knurowska

Galeria zdjęć z zakończenia Jubileuszu - Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej