Braterskie odwiedziny

16-03-2023

W dniach od 7 marca do 13 marca naszą wspólnotę w Papui-Nowej Gwinei odwiedzili: ks. Stanisław Kluk CSMA – przełożony Wiceprowincji na Pacyfiku i ks. Paweł Kopczyński CSMA, który przez kilka lat pracował w diecezji Wabag.

Podczas tygodniowego pobytu na papuaskiej ziemi współbracia z Australii odwiedzili wszystkie parafie, gdzie pracują michalici w PNP. W każdym miejscu, do którego przebywali byli witani w bardzo tradycyjny, i jak przystało na papuaskie społeczeństwo, serdeczny sposób.

Odwiedziny rozpoczęli od parafii Kuli, gdzie posługę duszpasterską pełni ks. Józef Pękala CSMA. Zapewne główną atrakcją była nowo powstająca świątynia, która będzie, po Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, naszą kolejną michalicką chlubą. 

„Bazą wypadową” był dom zakonny w Mount Hagen. W tamtejszej w katedrze, gdzie posługę pełni ks. Piotr Kaupa CSMA, współbracia przewodniczyli Eucharystii dla dzieci szkolnych.

Sobotę spędzili w parafii Sinsibai, gdzie proboszczem jest ks. Kenneth Kaimalan CSMA, aby wieczorem udać się do Narodowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, którego kustoszem jest ks. Bogdan Świerczewski CSMA. Tam, jak to w zwyczaju bywa, została odprawiona Msza św w niedzielę o godz. 15.00.

„Konkluzją” pobytu naszych współbraci był lektorat Viktora Kali, który w zeszłym roku ukończył studia filozoficzne, a teraz odbywa roczny nowicjat „pod okiem” ks. Piotra Hadro CSMA.

Serdecznie dziękujemy ks. Stanisławowi i Pawłowi za odwiedziny, modlitwę, dobre słowo i  wszelkie otrzymane dobro.

 

Wdzięczni współbracia z Papui-Nowej Gwinei