Castel Sant'Elia: Śluby wieczyste i czasowe

01-10-2022

29 września 2022 r. w Bazylice św. Józefa w Papieskim Sanktuarium Maria Santissima ad Rupes (Castel Sant’Elia – Italia), odbyła się uroczysta koncelebra eucharystyczna, której przewodniczył ks. Rafał Gądek – przełożony Prowincji Włosko-Szwajcarskiej. W trakcie tej uroczystości kleryk Emanuele Marino dokonał ponowienia ślubów zakonnych, zaś kleryk Felice Piemontese złożył uroczystą profesję zakonną – śluby wieczyste. W tym radosnym wydarzeniu uczestniczyło wielu wiernych, wśród nich także liczna grupa młodzieży z grupy animatorów oratorium oraz dzieci, które uczestniczą w zajęciach oratoryjnych.

Liturgię słowa animowała trójka animatorów, a dwóch innych chłopców posługiwało w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza. Była to chwila wielkiej Łaski i uwielbienia Pana za dar życia tych dwóch współbraci i radości, którą podzielało także liczne grono kapłanów i kolegów studentów; ci ostatni pomagali także w posłudze liturgicznej podczas uroczystości. Na twarzy rodziców i krewnych naszych kleryków, obecnych na Mszy św., widać było wielkie wzruszenie i radość.

Na zakończenie uroczystości nastąpiła chwila braterskiej „Agape”, na terenie klasztoru, gdzie w świątecznej atmosferze zjedzono posiłek i wspólnie spędzono czas. Były to chwile, w których dane nam jest „naładować” się energią, odkrywając na nowo, że najważniejsze jest życie z braćmi i siostrami pod miłosnym spojrzeniem Pana, który kocha nas w naszej niepowtarzalności. W takich podniosłych momentach  przywołujemy w pamięci i sercu naszego patrona św. Michała Archanioła i jego zawołanie „KTÓŻ JAK BÓG”.

 

In data 29 settembre 2022 nella Basilica di San Giuseppe, che si trova nel Santuario Pontificio Maria Santissima ad Rupes, ha avuto luogo la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Padre Provinciale della Provincia Italio-Elvetica, Padre Rafał Gądek. Durante questa celebrazione il Sem. Emanuele Marino ha fatto il rinnovo dei consigli evangelici e il Sem. Felice Piemontese ha fatto la professione religiosa solenne. Sono stati molti i fedeli accorsi a questo lieto evento, tra questi anche una copiosa parte di giovani facenti parte del gruppo degli animatori dell’oratorio e di bambini che partecipano alle attività oratoriali, per di più tre ragazzi hanno prestato la loro voce durante la Liturgia della Parola e altri due hanno aiutato a fare il servizio liturgico. È stato un momento di grande Grazia e di Lode al Signore per il dono della vita di questi due Confratelli, gioia che è stata condivisa anche da un grande numero di sacerdoti e compagni di studi, quest’ultimi anch’essi hanno aiutato a fare il servizio liturgico durante la celebrazione. Al termine della cerimonia c’è stato un momento di condivisione fraterna presso i locali del convento nel quale si è mangiato qualcosa e passato del tempo insieme in un clima di festa. Questi sono i momenti nei quali si ha la Grazia di ricaricarsi riscoprendo che tutto ciò è essenziale è vivere con i fratelli sotto lo sguardo amoroso del Signore che ci ama nella nostra unicità, e durante i quali riportiamo alla mente e al cuore il “CHI COME DIO” del nostro Patrono San Michele Arcangelo.

Pier Paolo Latini

 

Osobiste poświęcenie się Bogu przez złożenie ślubów zakonnych – jak mówią Konstytucje Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w art. 32 – prowadzi do pełniejszego życia chrześcijańskiego, zapoczątkowanego łąską chrztu św. Tak rozumiana konsekracja oczyszcza serce zakonnika z egoizmu i włącza je skutecznie w ofiarę paschalną Chrystusa, który dla naszego zbawienia ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (Flp 2, 7).

 

Galeria zdjęć wkrótce