Castel Sant’Elia (Włochy): Dziękczynienie za 100-lat istnienia michalitów

16-09-2021

W dniach 12-14 września br. w siedzibie prowincji włosko-szwajcarskiej w Castel Sant’Elia odbyło się, pierwsze po przerwie pandemicznej, spotkanie członków Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła pracujących w różnych częściach Włoch i Szwajcarii. Zjazd, który odbywał się w doroczne święto patronki sanktuarium Matki Bożej Skalnej był okazją do wyrażenia wdzięczności wobec Boga za 100 lat istnienia w Kościele michalickiej rodziny zakonnej.

Pierwszego dnia tegorocznego zjazdu prowincjalnego, podczas uroczystej sumy w kościele konkatedralnym odprawianej przez ordynariusza diecezji Civita Castellana bp. Romano Rossi, miała miejsce instalacja nowego proboszcza parafii Nepi – ks. Edwarda Świątkowskiego CSMA.

Wieczorem, podczas liturgicznego święta patronki diecezji, Matki Bożej Skalnej „Ad Rupes” współbracia michalici oraz licznie przybyli kapłani diecezjalni i wierni z okolicznych parafii uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył biskup Józef Dąbrowski CSMA. Biskup pomocniczy diecezji London (Canada) w wygłoszonej homilii wspominał lata formacji, spędzone w papieskim sanktuarium w Castel Sant’Elia oraz wskazywał na wielki na wpływ Ojca Założyciela bł. ks. Bronisława Markiewicza, jaki wywarł on na jego kapłaństwo i duchowość.

 Drugiego dnia spotkaniu rodziny zakonnej przewodniczył przełożony prowincji ks. Rafał Gadek CSMA, który w kontekście przeżywanego Jubileuszu przypomniał, iż w duchowe dziedzictwo Zgromadzenia wielki wkład pracy i modlitwy wnieśli michalici, żyjący w tej części świata i Europy. Zachęcał przy tym zebranych, aby pamiętając o doświadczeniach przeszłości z ufnością patrzyli i oczekiwali owoców, jakimi Opatrzność Boża zechce nas ubogacić w przyszłych latach i pokoleniach.

W tym roku gościem zjazdu był wikariusz generalny Zgromadzenia ks. Rafał Kamiński CSMA, który wielokrotnie podkreślał swoje zadowolenie z pracy michalitów w tej części Europy. Ks. Asystent przybliżył zgromadzonym inicjatywy członków Zgromadzenia w Polsce, prezentując i ofiarowując książkę pt. „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”, która jest owocem konferencji naukowej, jaka odbyła się 22 maja w Warszawie. Ksiądz Wikariusz przybliżył również kalendarz prac Komisji, pracującej nad przygotowaniem najbliższej Kapituły Zgromadzenia (początek 21 kwietnia 2022, Miejsce Piastowe). Podzielił się przy tym praktycznymi radami, jak polepszyć jakość naszego życia we wspólnocie zakonnej oraz zaproponował refleksję nad ewentualnymi propozycjami przed zbliżającą się Kapitułą Generalną.

Podczas spotkania obecni byli również michalici pracujących w Magadino i Vira w Szwajcari, w Crescentino, Nepi, w Rzymie oraz w Monte Sant’Angelo, a także niektórzy współbracia, którzy pracowali niegdyś na włoskiej ziemi: ks. Krzysztof Kuźnik CSMA i ks. Edward Data CSMA. 

Następnie zebrani wzięli udział we mszy świętej pod przewodnictwem ks. Bpa. Józefa Dąbrowskiego w bazylice świętego Józefa. Po południu była okazja spotkać się z biskupem Józefem i zapoznać się z rzeczywistością, radością i trudnościami, z jakimi boryka się kościół w Kanadzie. Były również okolicznościowe wspomnienia o początkach pracy księży i braci michalitów we Włoszech i w Szwajcarii, a także  czas na podzielenie się pomysłami i inicjatywami na najbliższe tygodnie i miesiące posługi. Dzień zakończyło nabożeństwo fatimskie w grocie Marki Bożej Skalnej.

Klimat smutku przepełniał poranek dnia następnego, trzeciego i ostatniego dnia naszego zjazdu prowincjalnego, gdyż po ostatnich spotkaniach i radościach trzeba znów powrócić do swoich codziennych obowiązków. Ciężko było się rozstać, ale we wspomnieniach pozostaje radość wspólnie przeżytych chwil oraz nadzieja, iż   wszystkie poruszane poprzez trzy dni tematy oraz duch dziękczynienia wydadzą konkretne owoce w małych wspólnotach zakonnych, wszędzie tam, gdzie pracujemy w parafiach, oratoriach i w sanktuariach i pozytywnie odbiją się na jakości pracy duszpasterskiej i formacyjnej. Następne spotkanie „już” za rok... a może i wcześniej...

Ks. Łukasz Nowak CSMA

Castel Sant’Elia 2021