Corde Ecclesiae: Refleksje po 30 latach

06-10-2022

Dzięki inicjatywie Australijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Melbourne we wrześniu 2022 r. ukazała się książka pt.: Corde Ecclesiae: Refleksje po 30 latach,  nawiązująca do  ogłoszonej 15 sierpnia 1990 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II  konstytucji apostolskiej o uniwersytetach katolickich. Książka zawiera również przedmowę kardynała Giuseppe Versaldiego, emerytowanego prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Jej prezentacji książki dokonał 21 września br.  abp Peter A. Comensoli z Melbourne.

Kluczowi przedstawiciele Akademii i Katolickich Uniwersytetów z różnych stron świata (Australia, USA, Hiszpania, Belgia, Tajwan, Włochy) zebrali w tej pozycji książkowej swoje refleksje, dotyczące wizji Wyższego Katolickiego Wykształcenia, jaką przed 30 laty  nakreślił papież Jan Paweł II.

Do wydania książki znacząco przyczynił się ks. Anthony Casamento CSMA – Wiceprezydent Australijskiego Katolickiego Uniwersytetu oraz  prof. Michele Riondino – dziekan wydziału prawa kanonicznego.

Ks. Antoni Casamento, jako dyrektor „tożsamości i posłannictwa” Katolickiego Uniwersytetu, podkreślił, że wizja jaką 30 lat temu nakreślił Jana Pawła II dla katolickich uniwersytetów w ogóle  się nie przedawniła. Jest dalekosiężna, genialna i „ponadczasowa”. Jan Paweł II położył w niej nacisk na to, by katolickie uczelnie zachowały swój katolicki charakter i odznaczały się następującymi cechami:   

1. chrześcijańską inspiracją, będącą udziałem nie tylko jednostek, ale całej uniwersyteckiej wspólnoty jako takiej;

2. nieustanną refleksją, podejmowaną w świetle wiary katolickiej nad coraz bogatszym dziedzictwem ludzkiej wiedzy, które uniwersytet stara się powiększać poprzez własne badania naukowe;

3. wiernością wobec chrześcijańskiego orędzia, takiego jakim przedstawia je Kościół;

4. instytucjonalnym zaangażowaniem w służbą ludowi Bożemu i rodzinie ludzkiej, podążającym ku transcendentnemu celowi, który nadaje sens życiu.

Wyżej wymienione cztery cechy pokazują, że uniwersytet katolicki, wypełniając zadania wspólne wszystkim uniwersytetom - to jest prowadząc nauczanie, badania naukowe oraz działalność usługową - ma zarazem instytucjonalny obowiązek odwoływać się w swej pracy do inspiracji i światła orędzia chrześcijańskiego; że uniwersytet katolicki to miejsce, w którym naukowcy, posługując się metodami właściwymi każdej dyscyplinie naukowej, zgłębiają rzeczywistość, przyczyniając się w ten sposób do wzbogacenia skarbca ludzkiej wiedzy.           

Podczas uroczystego obiadu, prof. Riondino określił Ex Corde Ecclesiae prawdziwą magna carta katolickich uniwersytetów „zrodzoną w głębi serca Kościoła”. Ponadto podkreślił że wyższe katolickie uczelnie to wielki  skarb Kościoła i słusznie zajmują w nim ważne miejsce.

Powyższa publikacja zawiera filozoficzne, teologiczne i prawne refleksje. Miejmy nadzieję, że będą one pomocne w doskonalszym zrozumieniu Ex Corde Ecclesiae, tego wielkiego i wyjątkowego dokumentu Magisterium Kościoła.

Książka (jedynie w języku angielskim) jest do nabycia w St Paul’s Book Center na terenie całej Australii, zainteresowanych prosimy o kontakt z Wiceprowincją na Pacyfiku z siedziba w Sydney. 

 

Universities worldwide reflect on the richness of Ex Corde Ecclesiae 30 years on in new book