Coroczne spotkanie współbraci Prowincji Włosko - Szwajcarskiej

15-01-2020

W dniach 26-28 grudnia 2019 r. w naszym domu zakonnym w Castel Sant'Elia odbyło się doroczne spotkanie współbraci Prowincji Włosko-Szwajcarskiej. Były to dni pełne spotkań i dzielenia się własnymi doświadczeniami, a także planowania pracy duszpasterskiej i wychowawczej na przyszłość.

Pierwszego dnia, 26 grudnia 2019 r., w święto św. Szczepana, przełożony prowincjalny ks. Raffaele Gądek udzielił posługi akolitatu kl. Jarosławowi Lechocińskiemu. Życzymy klerykowi Jarkowi wielu łask Bożych na drodze do kapłaństwa.

Drugiego dnia 27 grudnia radca generalny ks. Stanisław Kilar wygłosił konferencję na temat: „Dzieło Boże - ks. Markiewicz i cechy jego dziedzictwa, bogactwo dla Kościoła powszechnego, przekazane przez Zgromadzenie Świętego Michała”.

Ważnym punktem było sprawowanie Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Marka Arciszewskiego i ks. Adama Sitarza z okazji 25 rocznicy przyjęcia przez nich sakramentu kapłaństwa.

Coroczne spotkanie zakończyło się 28 grudnia jutrznią, aby dać współbraciom wystarczająco dużo czasu na powrót do swoich wspólnot i posług duszpasterskich. Wszystkim życzymy Szczęśliwego Nowego Roku i owocnej pracy duszpasterskiej!