Czas mocy i łaski w Barcicach

W piątek, 9 lutego, po godz. 17:00 przybyła do naszego kościoła figura św. Michała Archanioła z Gargano. Nawiedzenie trwało 3 dni. Przybycie Wodza Niebieskich Zastępów było poprzedzone czuwaniem modlitewnym, które poprowadził ks. Kamil Kędzior CSMA – kustosz figury św. Michała Archanioła. Peregrynację rozpoczęła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza.

Wieczorne nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą i uwielbieniową oraz Apelem Jasnogórskim zakończyło pierwszy dzień peregrynacji.

W drugim dniu pobytu figury w naszej parafii specjalne nabożeństwa mieli: dzieci oraz osoby chore i seniorzy, również z racji przypadającego wówczas Światowego Dnia Chorych. Po wieczornej mszy świętej bardzo wiele osób przyjęło Szkaplerz św. Michała Archanioła.

Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać: wolność i rozwój Kościoła Świętego; łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami (…); wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów; łaskę dobrej i świątobliwej śmierci (Ze Statutu Rodziny Szkaplerza św. Michała Archanioła).

W ostatnim dniu peregrynacji ks. Kamil Kędzior głosił kazania okolicznościowe na wszystkich mszach świętych, wskazując na wielką wartość rodziny i potrzebę budowania jej we współpracy z łaską Bożą wypływającą z sakramentu małżeństwa. Przez cały dzień wiele osób modliło się i składało prośby i dziękczynienia przy figurze św. Michała Archanioła oraz przystępowało do Rodziny Szkaplerza św. Michała Archanioła poprzez przyjęcie Szkaplerza.

Na nabożeństwie kończącym peregrynację figury św. Michała Archanioła w naszej parafii ks. Kamil powierzał Panu Bogu prośby i intencje złożone przez wiernych przy figurze, a ks. proboszcz zawierzył naszą parafię Panu Bogu za pośrednictwem św. Michała Archanioła.

Po zakończeniu nabożeństwa figura św. Michała Archanioła w uroczystej procesji została przeniesiona do kaplicy w domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, gdzie przebywała do poniedziałku, 12 lutego. Peregrynacja była okazją do modlitwy i nawrócenia poprzez wstawiennictwo św. Michała Archanioła oraz wielką szkołą współpracy człowieka z aniołami na drodze do Nieba.