Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

19-01-2021

Od piątku, 15 stycznia, do niedzieli, 17 stycznia, odbywały się w formie online, Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej. Program tych dni Dni był realizowany w dwóch różnych blokach: wspólnym, w streamingu, o zasięgu światowym oraz regionalnym, który prowadziły poszczególne regionalne ośrodki koordynacyjne w różnym czasie, zależnie od stref czasowych.

Na pierwszą piątkową część, bezpośrednio transmitowaną na stronie Facebook ANS i ANSChannel, złożyły się: sesja otwarcia, modlitwa i prezentacja Wiązanki 2021 ze strony przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks. Ángela Fernándeza Artime. Motywem przewodnim przesłania były słowa – ożywia nas wiara, a cytatem biblijnym są słowa z  Apokalipsy „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 1). Nadzieja, którą mamy być dla innych, jest nowym światłem. Owe światło ma się odbijać w zwyczajnych ludzkich oczach. Rodzina Salezjańska ma obowiązek świadczyć o tym świetle, być dla innych, zwłaszcza dla młodych i ubogich. Następnie głos zabrał bp Derio Olivero, biskup Pinerolo, który został poproszony o odczytanie – w kontekście nadziei – czasu, który cała ludzkość obecnie przeżywa. Wiosnę 2020 r. roku biskup Derio Oliveiro zachorował na Covid-19 i groziła mu śmierć, teraz daje świadectwo o działaniu Boga w jego życiu. W sobotę 16 stycznia transmisja bezpośrednia rozpoczęła się o godz. 13.00 „Głosem Grup Rodziny Salezjańskiej na świecie”.
Równolegle do wspólnych obrad odbywały się, z podziałem na różne grupy językowe, spotkania, które prowadziły różne ośrodki koordynacyjne. W programie spotkań w polskiej grupie językowej była wirtualna wycieczka po „Museo Casa Don Bosco” (pierwsze oratorium zostało założone przez św. Jana Bosko) w Turynie, wysłuchanie świadectw młodych z różnych krajów świata oraz praca w małych grupach. W spotkaniu uczestniczyło blisko sto osób, reprezentujących członków Rodziny Salezjańskiej, m.in. księży salezjanów, siostry salezjanki, współpracowników salezjańskich, Stowarzyszenie Byłych Wychowanków oraz siostry michalitki. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła reprezentował O. Generał ks. Dariusz Wilk, który w piątek skierował do wszystkich uczestników „michalickie” Słówko oraz ks. Krzysztof Pelc.

Św. Jan Bosko, ojciec i nauczyciel młodzieży, jest twórcą prawdziwej szkoły nowej i pociągającej duchowości apostolskiej, założycielem wielkiej rodziny duchowej w Kościele, inicjatorem nowego stylu odczytania Ewangelii w perspektywie wychowania i duszpasterstwa młodzieży. Istotne treści jego spuścizny wychowawczej i przesłania duchowego są wciąż aktualne we współczesnym świecie i Kościele: „specyfika jego ducha, intuicja, jego styl i charyzmat nie tracą znaczenia, bowiem wywodzą się z transcendentnej inspiracji pedagogii Boga” (św. Jan Paweł II). 

Ks. Krzysztof Pelc
Na podstawie Agenzia Info Salesiana (ANS)