Dyplom doktora habilitowanego dla ks. Romana Majki CSMA

28-02-2020

Podczas uroczystości Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został wręczony dyplom doktora habilitowanego ks. Romanowi Majce CSMA, dnia 19 lutego 2020 r. w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 11.

Ks. Roman Majka CSMA, (ur. 1962), dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy PAT w Krakowie (1989), pracownik administracji Domu Macierzystego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym (od 1989), archiwista w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Markach (od 1995), dr (2006, UWM w Olsztynie), wykładowca w SWPR w Warszawie (od 2008), hab. (2019, UMK w Toruniu). Autor m.in. publikacji: Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (Warszawa 2008); Różnorodność i standaryzacja w archiwach zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego [w:] Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją (Toruń 2013); Problem zespołowości w archiwach zakonnych [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI  Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 września 2012 r. (Warszawa 2013); Archiwa i procesy archiwotwórcze wybranych zgromadzeń zakonnych założonych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.