Egzamin jurysdykcyjny w Krakowie

01-12-2021

W ostatni weekend listopada odbyło się w WSD księży michalitów w Krakowie spotkanie młodych księży i egzamin jurysdykcyjny. Według przepisów prawa kanonicznego księża, przez pierwsze 5 lat swojego kapłaństwa, muszą co roku, przystępować do egzaminu jurysdykcyjnego. Ma on na celu ugruntować ich wiedzę w zakresie teologii oraz przepisów prawa. W tym roku obejmował on zagadnienia dogmatyczne i aspekty prawne dotyczące sakramentu małżeństwa.

Zjazd w Krakowie był czasem wspólnej integracji, wspomnień z seminarium, lecz również stanowił odpowiednią okazję do wymiany doświadczeń.

Całemu spotkaniu przewodniczył ks. dr Rafał Kamiński Wikariusz Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, który egzaminował księży z prawa kanonicznego. Z teologii dogmatycznej egzaminy przeprowadził ks. dr Marcin Kałwik ojciec duchowny Seminarium.