Historyczny dzień

26-09-2022

Papieskie Sanktuarium Matki Bożej ad Rupes (Włochy) było miejscem ważnego wydarzenia w historii Zgromadzenia. Pochodzący z Windsor, Quebec (Kanada) Emmanuel Langlois, po rocznym postulacie odbytym w domu zakonnym w Melrose (Kanada), za zgodą przełożonych, 20 września 2022, rozpoczął kanoniczny nowicjat.

Prowincja Północnoamerykańska w szczególny sposób otacza modlitwą Nowicjusza i wdzięczna jest Współbraciom z Włoch za trud formacji i rozwoju intelektualno-duchowego.