"I bądźcie wdzięczni"

Informację o zbliżającej się XXXVII PPMoTNP

Drodzy Przyjaciele Pielgrzymki!

Obecna sytuacja epidemiologiczna wpływa na organizację tegorocznej michalickiej pielgrzymki. Uwzględniając obowiązujące prawo pragniemy, aby pielgrzymka trzeźwościowa odbyła się w formie opisanej w poniższym regulaminie.

REGULAMIN XXXVII PIESZEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻY  O TRZEŹWOŚĆ NARODU POLSKIEGO

Tegoroczna XXXVII Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego odbywa się pod hasłem „I BĄDŹCIE WDZIĘCZNI”. Będzie miała ona wymiar fizyczny, pokutny, duchowy, wirtualny i wspólnotowy.

Wymiar fizyczny:

 1. Ten wymiar realizujemy, podobnie jak w tamtym roku, przez tzw. sztafetę pielgrzymkową. Pielgrzym na możliwość przejścia jednego lub kilku odcinków, całego dnia, bądź kilku dni. Poszczególne etapy może przemierzać jednocześnie kilkunastu pielgrzymów. Należy przy tym uwzględnić zasady dotyczące przemieszczania się osób nie będących kolumną pieszych. W ten sposób cała trasa z Warszawy do Miejsca Piastowego zostanie pokonana pieszo.
 2. W najbliższych dniach na grupie PPMoTNP na Facebooku ukaże się lista, na którą będzie można się zapisywać do sztafety pielgrzymkowej. Odcinki z reguły będą pokrywały się z etapami, które podejmujemy w tradycyjnie organizowanej pielgrzymce.
 3. Osoby, które wpiszą się na listę muszą być pełnoletnie i zdrowe. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłego.
 4. Pielgrzymi we własnym zakresie dbają o wyżywienie, o dotarcie do miejsca wyruszania na pielgrzymi szlak i powrót z etapu, który przemierzali.
 5. Uczestnicy we własnym zakresie mogą organizować noclegi uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną.
 6. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować wszelkie obostrzenia sanitarne i inne przepisy. Oznacza to m.in., że osoby, które zapiszą się do udziału w sztafecie pielgrzymkowej, muszą posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz podstawową apteczkę medyczną.
 7. Osoby biorące udział w sztafecie pielgrzymkowej będą przekazywać sobie nawzajem intencje otrzymane w trakcie pieszego pielgrzymowania lub drogą elektroniczną.
 8. W razie pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych zalecany jest natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.
 9. Wszelkie problemy, które pojawią się w trakcie pokonywania odcinka, należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie kierownikowi pielgrzymki.
 10. Nie wolno spożywać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w trakcie pielgrzymowania.
 11. Przed wyruszeniem na wybrany odcinek każdy powinien zapoznać się z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 13 maja 2021 r. (cały dokument dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-organizatorow-ruchu-pielgrzymkowego-podczas-stanu-epidemii-c0vid-19-w-polsce2 .
 12. Wpisanie się na listę sztafety pielgrzymkowej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie przez kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego wizerunku za pośrednictwem mediów elektronicznych (stron internetowych, portali społecznościowych m.in. Facebook, Instagram, YouTube) a także za pośrednictwem zdjęć, telewizji, prasy, ulotek.

Wymiar pokutny:

 1. Niezależnie od tego, czy ktoś weźmie udział w sztafecie pielgrzymkowej, zachęcamy, aby w dniach 1-14 lipca podjąć jakąś praktykę pokutną, codzienny dobry uczynek w określonej intencji, dodatkową regularną modlitwę, post, uczynki miłosierdzia itp.
 2. Szczególnej modlitwie i postom polecamy intencję trzeźwości.

Wymiar duchowy:

 1. Pragniemy, za zgodą proboszczów poszczególnych parafii, przez które przechodzimy, z zachowaniem wszelkich obostrzeń, każdego dnia spotykać się z wami na wspólnej Mszy Świętej zarówno dzięki transmisji internetowej, jak i na żywo, jeśli ktoś tylko będzie miał możliwość dojazdu. Godziny Mszy Świętych i zasady związane z udziałem w nich będą podawane na bieżąco.
 2. Na duchowy wymiar pielgrzymki, poza Mszą Świętą, składać się będą również codzienne modlitwy, nabożeństwa oraz krótkie konferencje.
 3. Zachęcamy, aby w czasie trwania pielgrzymki skorzystać z sakramentu pokuty i przystępować do Komunii Świętej.

Wymiar wirtualny:

 1. Zachęcamy wszystkich do łączności z nami przez środki masowego przekazu i portale społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube).
 2. Poprzez wyżej wymienione środki przekazu będziemy transmitować poszczególne punkty pielgrzymki (Msze Święte, nabożeństwa, modlitwy, konferencje itp.). Godziny będą podawane na bieżąco.

Wymiar wspólnotowy

 1. Pragniemy powoli powracać do pielgrzymowania w tradycyjnej formie. Dlatego 13 lipca chcielibyśmy utworzyć grupę pielgrzymkową, która weszłaby do Miejsca Piastowego. Wyjście spod kościoła we Frysztaku o godzinie 7.00. Będzie możliwość przenocowania w Miejscu Piastowym z 13 na 14 lipca po uprzednim zgłoszeniu do kierownika pielgrzymki.
 2. Poza Mszami Świętymi kierownik pielgrzymki może organizować inne spotkania, na które będziecie mogli dojechać (tzw. spotkania stacyjne). O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.
 3. Liczymy na waszą aktywność na portalach internetowych w trakcie trwania pielgrzymki. Chcemy mieć z wszystkimi możliwie jak największy kontakt.

Kierownik PPMoTNP
ks.  Maksymilian Michcik CSMA