Jezus zbawia – niezwykłe spotkanie

21-07-2022

We wtorkowe popołudnie, 12 lipca br. w michalickiej parafii pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Toruniu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Było nim spotkanie z zaproszonym gościem – o. Johnem Baptistem Bashoborą z Ugandy, kapłanem zaangażowany w odnowę charyzmatyczną.

W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii o. John podkreślał, że człowiek jest tylko narzędziem w rękach Boga. Uczy się w ten sposób ufnego i bezgranicznego otwarcia na wolę Bożą. Kaznodzieja dawał przykład odczytania i przyjęcia woli Bożej oraz wiernego realizowania jej w swoim życiu. Przekonywał, że najlepsze dla człowieka jest to, do czego wzywa go Bóg. Niektórzy z rozdarciem i niepewnością szukają swojej drogi życia. Obserwowany często brak umiejętności podejmowania wiążących decyzji, takich na całe życie, nazwał wręcz „chorobą cywilizacyjną”. Wielu młodych i nie tylko błądzi, zmienia decyzje co do swojego życia, podejmuje niewłaściwe wybory życiowe i nieustannie dręczy ich pytanie: „Kim być?”.

Ks. John przypomniał, że modlitwa przez wstawiennictwo pozwala bardziej podążać za wolą Boga. Każdy z nas otrzymał od Niego dwa te same powołania i jedno inne. Takie samo mamy powołanie do życia i do zbawienia. Ale to trzecie każdy z nas ma już inne. Jest to powołanie do drogi, na której w moim życiu osiągnę zbawienie – świętość. Przede wszystkim to zawód i stan (małżeński, duchowny, wolny). Na każdej z tych możliwych dróg, bez wyjątku, pojawiają się zniechęcenia i kryzysy. Nie zawsze jesteśmy z siebie zadowoleni, ale mamy świadomość tego w czym niedomagamy. Walczymy o świętość swego życia, a moc czerpiemy z modlitwy i zażyłej więzi z Jezusem.

Adoracja z modlitwą o uzdrowienie, momentami bardzo entuzjastyczna, chwilami była też dogłębnie poruszająca. Gdy Ojciec powolnym krokiem szedł wśród tłumu wiernych z Najświętszym Sakramentem w rękach. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Wspólnoty ewangelizacyjnej Posłanie, która zorganizowała całe to niezwykle spotkanie. /M.K/

materiał: za MEDIA POSŁANIE