Jubileusz 50-lecia Michalitów w Papui Nowej Gwinei

30-11-2020

W bieżącym – 2020 – roku wspólnota Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Papui Nowej Gwinei obchodzi jubileusz 50-lecia pracy duszpasterskiej na papuaskiej ziemi.

Pierwszym michalitą który przybył do PNG był ks. Stanisław Śnieżek (1970 r.). Po siedmiu latach, jego śladami podążyli ks. Zdzisław Kruszek i ks. Ludwik Wypasek.

Ks. Zdzisław lub „Zygy”, jak do tej pory jest tutaj pamiętany, był jednym z tych, którzy swoją posługą zostawili głęboki ślad w środowisku lokalnego Kościoła – zarówno w formacji, duszpasterstwie, jak i w edukacji na papuaskich uniwersytetach.

W 1986 r. do Papui Nowej Gwinei przybył ks. Janusz Bieniek, dzięki któremu nasze Zgromadzenie, od 1996 r., prowadzi posługę duszpasterską także w Australii, która to jako Wiceprowincja na Pacyfiku (2013 r.) wspomaga chojnie wspólnotę michalicką z PNG.

Na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat, kilku innych michalitów posmakowało papuaskiego chleba, m.in.: ks. Edward Zawada, ks. Marian Cięciwa, ks Bronisław Skiba, ks. Krzysztof Matała, ks. Paweł Kopczyński i ks. Grzegorz Jasłowski. Każdy z nich, niezależnie od dłuższego lub krótszego pobytu w PNG, został zapamiętany przez tutejszych mieszkańców.

Od 1991 r. przebywa na Papui ks. Bogdan Świerczewski, który obecnie posługuje jak rektor w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a także jako Wikariusz Generalny w Archidiecezji Mount Hagen, Misjonarz Miłosierdzia, zastępca przełożonego Wiceprowincji na Pacyfiku oraz lokalny przełożony.

Drugim misjonarzem pracującym od wielu lat, bo od 2003 r., jest ks. Józef Pękala, który jest obecnie proboszczem w parafii Kuli oraz vice-dziekanem i ojcem duchownym Legionu Maryi.

Innymi michalitami aktualnie pracującymi w PNG są: ks. Piotr Hadro (od 2016 r.), który jest odpowiedzialny za formację kleryków (8 na róznych poziomach formacji) oraz dwóch lokalnych kapłanów: ks. Peter Kaupa, pracujący w parafi Mt. Hagen-Rabiamul i ks. Kenneth Kaimalan pracujący w parafii Sinsibai.

W dniu 19 listopada 2020 r., w parafii Kuli, gdzie proboszczem jest ks. Józef, rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe, na które zostali zaproszeni parafianie ze wspólnot parafialnych, w których pracowali lub pracują księża michalici (Kuruk, Wanepap, Kasap, Kuli, Sinsibai, Rabiamul).

Następnego dnia, 20 listopada 2020 r., każda z zaproszonych parafii i grup regionalnych zaprezentowały tradycyjne śpiewy oraz tańce.

W sobotę, 21 listopada 2020 r., została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Mount Hagen – Arcybiskupa Douglasa Young SVD. Eucharystię koncelebrował Biskup Arnold z diecezji Wabag, gdzie wcześniej pracowali księża michalici oraz licznie przybyli kapłani z różnych zakątków Papui Nowej Gwinei. Poza osobami konsekrowanymi, w uroczystościach jubileuszowych udział wzięło ponad tysiąc naszych przyjaciół.

Dzisiaj – napisał w liście z okazji Jubileuszu 50-lecia michalitów w Papui Nowej Gwinei nasz Przełożony Generalny – mówimy: „Bogu niech będą dzięki!” za dar michalickich misji; za odwagę tych, którzy jako pierwsi przemierzali tę ziemię; za entuzjazm wiary tych, którzy tutaj odnaleźli miejsce realizacji swojego zakonnego i kapłańskiego powołania; za pełne nadziei wsłuchiwanie się w Boże natchnienia, zaufanie i wytrwałe „podążanie za Głosem”; za codzienne bezgraniczne dzielenie się sercem za przykładem Ojca Markiewicza; w końcu za dar rodzimych powołań i rozwój naszej rodziny zakonnej.

Tak oto, od przybycia pierwszego michality do dzisiaj, duchowość markiewiczowska, nabożeństwo do św. Michała Archanioła i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, pomimo zarówno pięknych, jak i trudnych chwil, jest nieustannie, konsekwentnie krzewione.

Owoce ziarna zasianego przez pierwszych michalitów można zobaczyć w czasie tegorocznego jubileuszu, a plon dzisiejszej posługi, zapewne, gdy Bóg pozwoli, będzie widoczny za następne pięćdziesiąt lat...  

Michalici z PNG