Jubileusz w Pławnej Dolnej

30-09-2022

Do uroczystości jubileuszowych parafianie przygotowywali się przez misje parafialne od 21 – 29 maja 2022 r. Centralnym punktem świętowania była Msza św., której przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki. Obecny był także ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, współbracia Michalici z Soboty oraz kapłani z dekanatu Lwówek Śląski.

Na wstępie ks. Stanisław Partyka – proboszcz parafii w Pławnej powitał zaproszonych gości i poprosił Biskupa Ordynariusza o przewodniczenie Eucharystii i modlitwę za naszą wspólnotę w tym wyjątkowym dniu. Księdza Biskupa powitali także przedstawiciele parafii.

Na uroczystość licznie przybyli parafianie także z kościołów filialnych: Marczowa i Golejowa, grupy duszpasterskie, księża zaproszeni z naszego dekanatu oraz wcześniej posługujący w naszej parafii. Całej uroczystości towarzyszyła kapela góralska KOSOR z Pewli Ślemieńskiej k/Żywca, która swoimi pieśniami podkreśliła w szczególny sposób doniosły charakter naszego uroczystego spotkania.

W homilii bp Andrzej Siemieniewski mówił m.in. o radości świętowania. Podkreślił, że jubileusze także nasze osobiste, indywidualne, to znakomita okazja, aby się radować. Samo słowo iubilate oznacza radość, wezwanie do wielkiej radości, do wysławiania również Tego, Który jest źródłem wszelkiego dobra i Który jest Panem czasu. Jubileusz związany jest z czasem i jego upływem. Dzisiaj przychodzimy się radować, ale nie tylko dzisiaj przecież biblijny przekaz mówi o Roku Jubileuszowym, roku łaski, pojednania, przebaczenia, a więc roku niezwykłym. 

Biskup podkreślił także, że każdy jubileusz jest wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności. Jubileusz jest znakiem wielkiej wdzięczności. Człowiek wiary doskonale wie, do Kogo przychodzić, gdy ma potrzebę dziękowania: owszem ludziom także chcemy dzisiaj dziękować, ale nade wszystko dziękujemy Temu, Który jest sprawcą wszelkiego dobra i Który w swojej Świętej Opatrzności rządzi, kieruje, ale też się opiekuje i pomaga.

Na zakończenie O. Generał ks. Dariusz Wilk podziękował. Biskupowi Ordynariuszowi za obecność i za pasterską troskę nad Zgromadzeniem pełniącym posługę w Diecezji Legnickiej w Pławnej Dolnej i w Sobocie, podziękował także całej wspólnocie parafialnej za życzliwość i wszelkie dobro.

Ksiądz Proboszcz także wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości jubileuszowej.

 

ks. Stanisław Partyka CSMA

Fot.: Wioletta Rybiałek

 

Przez ostatnie 50 lat w Pławnej Dolnej pracowali:

 

Proboszczowie:

ks. Stefan Sobczak              1972 – 1975 (†)
ks. Edward Jeleń                  1975 – 1978 (†)
ks. Jan Wojewódka              1978 – 1982 (†)
ks. Janusz Błoński                1982 – 1988 (†)
ks. Czesław Olszewski         1988 – 2001 (†)
ks. Kazimierz Żak                 2001 – 2011
ks. Krzysztof Bochenek       2011 – 2014
ks. Stanisław Wroniewicz    2014 – 2018
ks. Stanisław Partyka           2018 –

Wikariusze:

ks. Piotr Wroński                 1972 –1974 (Marczów)
ks. Stanisław Głowiński      1974 –1978 (Marczów)
ks. Julian Tekieli                   1978 –1981
ks. Stanisław Urbanik          1981 –1986 (†)
ks. Edward Zawada             1988 –1989
ks. Stanisław Żala                1989 –1994 (†)
ks. Jan Potoczny                   1994 – 2002
ks. Czesław Sondej              2002 – 2004 (†)
ks. Dariusz Trybus               2004 – 2009
ks. Stanisław Partyka          2009 – 2018
ks. Marian Cięciwa               2021 –