Kapituła Generalna wybrała nowego Przełożonego Generalnego

02-05-2022

Wolą uczestników XXII Kapituły Generalnej, która odbywa się w Miejscu Piastowym – kolebce michalitów przełożonym generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła został ks. Dariusz Wilk CSMA.

Jest to już druga kadencja O. Generała ks. Dariusza Wilka. 

Zob. Dobrym jak chleb