Legnica w rękach Michała

Po dwuletnich staraniach Księdza Proboszcza Roberta Kristmana i po duchowym przygotowaniu poprzez anielskie rekolekcje w Wielkim Poście oraz nowennę, wspólnota parafii katedralnej w Legnicy stała się gotową na przyjęcie kopii figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano. Książę wojsk niebieskich nawiedził nas 12-14 października 2018 roku.

Po zachodzie słońca, gdy dzwony katedralne zapraszały wiernych na wieczorną Eucharystię, bp Marek Mendyk wraz z koncelebransami oraz wszyscy zebrani udali się przed główne drzwi katedry, by oczekiwać na przybycie figury. W uroczystej procesji wniesiono św. Michała przed ołtarz, gdzie wybrana rodzina oraz ksiądz proboszcz skierowali słowa powitania.

Przy ołtarzu Eucharystii wraz z księdzem biskupem i księdzem proboszczem stanęli: ks. Rafał Szwajca CSMA – dyrektor ds. peregrynacji, ks. Józef Lisowski – kanclerz legnickiej Kurii Biskupiej i ks. Józef Borowski – dziekan dekanatu Legnica Wschód.

Podczas homilii ksiądz biskup podkreślił ogromną łaskę, jaka przychodzi wraz z tą figurą do katedry, miejsca tak ważnego dla całej diecezji i dla całego miasta. Wskazywał ogromny związek i relację św. Michała Archanioła ze św. Franciszkiem, który miał otrzymać stygmaty poprzez niego; ze św. Ojcem Pio, który mu towarzyszył kiedy walczył ze złym duchem i św. Faustyną Kowalską, której Archanioł pewnego dnia się objawił. Pierwszy dzień nawiedzenia zakończyła modlitwa w godzinie Apelu Jasnogórskiego połączona z konferencją na temat egzorcyzmu prostego Ojca Świętego Leona XIII.

Drugi dzień peregrynacji obfitował w wiele łask Bożych, których mogli doświadczyć wierni nawiedzający świątynię św. Piotra i Pawła w Legnicy. Trzy Eucharystie sprawowane w sobotni dzień według formularza o św. Michale Archaniele wprowadzały nas w tajemnicę rozważanych prawd wiary. Kolekta tej mszy świętej kierowała do Boga następującą prośbę: „Boże, który dajesz nam Twoich aniołów dla naszego zbawienia, pokornie Cię błagamy, spraw, by nas bronił Święty Michał Archanioł przed podstępami szatana, byśmy przy końcu naszego ziemskiego życia zostali przyjęci do Królestwa Światła”.

Ks. Rafał Szwajca CSMA, który przewodniczył nawiedzeniu, podczas sobotnich homilii przypominał o istnieniu świata niewidzialnego, w którym żyją aniołowie i archaniołowie. Wspominał wiele świadectw osób, które doświadczyły obecności i działania św. Michała Archanioła w swoim życiu. Południowa msza święta była celebrowana w sposób szczególny za osoby chore i cierpiące, wypraszając dla nich ulgę w dolegliwościach oraz łaskę umiejętności połączenia własnego cierpienia z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Na zakończenie Eucharystii każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Popołudnie w legnickiej katedrze było czasem prywatnej adoracji w ciszy i skupieniu, z możliwością pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. O godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 17.30 ksiądz proboszcz poprowadził nabożeństwo różańcowe połączone z Apelem Fatimskim, z racji trzynastego dnia miesiąca.

Wieczorna Eucharystia była celebrowana z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła, którego po zakończonej mszy świętej prosiliśmy o orędownictwo przed Chrystusem, by zabrał od nas wszelkie zniewolenia i to, co nie pozwala nam stanąć przed naszym Panem w postawie zaufania i oddania. Ks. Rafał poprowadził modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie, a na zakończenie przeszedł z Najświętszym Sakramentem pomiędzy wiernymi, by ci w bliskości Chrystusa mogli zawierzyć Mu swoje niedomagania. Sobotni dzień zakończył się wieczorem w godzinie Apelu Jasnogórskiego z rozważaniem na temat objawień anielskich w Cova da Iria w Fatimie.

Ostatni dzień nawiedzenia przypadł w niedzielę, gdzie większa liczba parafian miała możliwość modlitwy przy świętym wizerunku z Gargano. Podczas każdej z mszy wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a na zakończenie ks. Rafał Szwajca CSMA przewodził osobistemu aktowi oddania się pod opiekę św. Michałowi Archaniołowi. Na mszy św. o godz. 11.30 dokonano aktu zawierzenia rodzin naszej parafii i miasta wstawiennictwu św. Michała Archanioła. W godzinach popołudniowych była celebrowana msza święta w rycie nadzwyczajnym, czyli tzw. trydencka. Natomiast Eucharystia o godz. 18.30 była tą, która zwieńczyła czas nawiedzenia. Przewodniczył jej proboszcz ks. Robert Kristman w koncelebrze z ks. Józefem Lisowskim, kanclerzem legnickiej Kurii Biskupiej. Podczas homilii ks. Rafał Szwajca CSMA mówił: „Dziś ze wzruszeniem, po 48 godzinach, możemy powiedzieć – Święty Michale do zobaczenia w niebie. Bo nasze życie jest bardzo krótkie. Nasze miejsce docelowe to miejsce przygotowane w niebie. Tam jest największy nasz skarb, o czym przypomniał nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Czy droga do nieba jest prosta? Jest bardzo trudna. Największy nieprzyjaciel człowieka robi wszystko, aby nas zniechęcić. Bo diabeł nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi – mówił kapłan. – Bóg jednak nie zostawił nas samych. Nie tylko posłał swojego Syna Jezusa, ale nieustannie wysyła aniołów. Wśród nich jest Michał Archanioł, pogromca szatana. Jego szczególnej obecności doświadczyliśmy w tych dniach nawiedzenia”. Na zakończenie ksiądz proboszcz zawierzył całą parafię oraz Legnicę opiece św. Michał Archanioła. Następnie figura została w procesji przeniesiona do „mobilnej kaplicy”, by wyruszyć do kolejnych spragnionych ludzkich serc, które oczekują łask za Jego szczególnym orędownictwem. 

Owocami peregrynacji figury św. Michała Archanioła były wielogodzinne spowiedzi, przyjęte szkaplerze, czuwania przy figurze w ciszy oraz podczas nabożeństw. 

ks. Robert Bielawski