List Ojca Generała z okazji Patronalnego Święta

27-09-2018

„O wielbicielu wielki Słowa Wcielonego, Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego”. (Godzinki ku czci św. Michała Archanioła)

Drodzy Współbracia Michalici!
Umiłowani Czciciele Świętego Michała Archanioła!

Nasz Dobry Bóg, w swej wspaniałomyślności, pozwala nam zanurzyć się w rzeczywistości niebios i przeżywać święto naszego Patrona – Świętego Michała Archanioła. Wobec Stwórcy rzeczy widzialnych i niewidzialnych stajemy z wdzięcznością za dar tak wielkiego Opiekuna i jakże skutecznego Orędownika. Przywołujemy na pamięć zarówno wydarzenia z historii zbawienia całej ludzkości, dziejów naszej Ojczyzny, jak i kolejne doświadczenia naszego osobistego życia, w których Bóg wytrwale, wielokrotnie i na różne sposoby, zapewniał nas o swojej miłości, przekonywał o konieczności wsłuchiwania się w Jego słowo, zachęcał do bezwarunkowego posłuszeństwa Jego woli, z cierpliwością oczekiwał naszych osobistych decyzji nawrócenia, a także, w sobie tylko znany sposób, walczył o nas.

Święty Michał Archanioł, będąc niezwykłym darem Opatrzności na ziemskich ścieżkach ludzkich poszukiwań w drodze ku wieczności, wskazuje na Jezusa i Maryję. Trwając przy Bożym Synu, zachęca, by w każdej chwili życia myślą, sercem i całym sobą pozostawać wytrwale w kontemplacji nieustannie obecnego wśród nas Zbawiciela. Towarzysząc Matce Boga w Jej misji bycia matką ludzi, motywuje do pokornego wsłuchiwania się w odwieczną mądrość Stwórcy i bezgranicznego zaufania jej.

Dzisiejszy świat, im bardziej zaprzecza istnieniu Boga, tym bardziej potrzebuje Jego stwórczej obecności; im śmielej zapewnia o przypadkowości dziejów i swojej samowystarczalności, tym bardziej potrzebuje doświadczenia wszechobecności odwiecznej Mądrości; im mocniej przekonuje o umiejętności samodzielnego doprowadzenia człowieka do pełni doskonałości i szczęścia, tym bardziej woła o interwencję z Nieba…

Zjawił się z wojskiem Niebian, jak podanie głosi,
zwycięstwo ponad wrogiem dla Polski wyprosił.
Zjawia się niewidzialnie, kiedy jest wzywany,
odpiera wrogów duszy Patron nasz kochany.

(Godzinki ku czci św. Michała Archanioła)

Niech Święty Michał Archanioł wyprasza nam serce niepodległe od wszelkiego zła i grzechu oraz umysł wolny od zamętu świata.
Niech rozpala w nas gorliwość w trosce o zbawienie własne i bliźnich.
Niech wznieca i podtrzymuje nasz entuzjazm wiary i ducha chrześcijańskiej radości.
Niech walczy w nas i z nami o to, byśmy byli zawsze wierni Bogu. 

Owocnego, przepełnionego błogosławieństwem Boga i życzliwością ludzi czasu świętowania.

Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny

Magadino, 29 września 2018 r.