Michalickie technika wysoko w rankingu CKE i MEN

24-05-2024

Dane wykorzystane do rankingu pochodziły z instytucji, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), co gwarantuje rzetelność i wiarygodność prezentowanych wyników. 

W rankingu uwzględniono różnorodne kryteria aby zapewnić obiektywną i wszechstronną ocenę. Analizowano wyniki egzaminów maturalnych na różnych poziomach, osiągnięcia w egzaminach zawodowych oraz udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Ponadto, uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2021-2023. Ocenie zostały poddanych 1499 placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zestawieniu tym Technikum Reklamy Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym uzyskało 49 miejsce w Polsce oraz 3 miejsce na Podkarpaciu. Natomiast Technikum Grafiki 79 miejsce w Polsce oraz 5 miejsce na Podkarpaciu.