Najważniejszy dzień w seminarium

23 maja z rąk JE ks. bp. Janusza Mastalskiego święcenia prezbiteratu przyjęli dk. Adrian Brudniak, dk. Emil Kurek, dk. Marcin Kuźniar i dk. Paweł Raś a święcenia diakonatu przyjął kl. Rafał Chorobik.

Ten dzień jest zawsze dla naszej wspólnoty najważniejszy. W końcu przez 6 lat studiów oraz rok praktyki wychowawczej i rok nowicjatu każdy z nas przygotowuje się do niego i z niecierpliwością go wygląda. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o jakąś nagrodę czy przyjemność którą konsekwentnie przez okres formacji odsuwamy by po 8 latach jak najlepiej smakowała. Nikt z nas nie jest bowiem godny tej łaski która przez ręce biskupa jest nam udzielana. Widzimy jednak że nasi współbracia których słabości i talenty mniej lub bardziej znamy dostępują tej godności – to czyni dla nas ten dzień tak ważnym.

W sobotę 23 maja 4 naszych diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu: dk. Adrian Brudniak, dk. Emil Kurek, dk. Marcin Kuźniar i dk. Paweł Raś. Na diakona został wyświęcony kl. Rafał Chorobik. Szafarzem sakramentu i kaznodzieją był JE ks. bp. Janusz Mastalski – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Uroczystość miała miejsce w kościele pw. Anieli Salawy który jest kościołem parafii do której terytorialnie należymy. Pomimo obecnych obostrzeń związanych ze światową pandemią koronawirusa dzięki łasce bożej udało nam się wszystko jak najbezpieczniej zorganizować. To dla nas wszystkich oczywista lekcja pokory gdyż istoty tego dnia nie przysłoniła wielka liczba gości, prezentów i życzeń.

W niedzielę dnia następnego nasi neoprezbiterzy o godzinie 9.30 odprawili Mszę św.  prymicyjną w naszej seminaryjnej kaplicy. Przy ołtarzu oczywiście posługiwał nowowyświęcony diakon Rafał Chorobik. Homilię wygłosił ks. Wojciech Kałamarz CM – profesor muzyki kościelnej Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy na którym studiujemy. Mszę zakończyło uroczyste błogosławieństwo prymicyjne które na mocy udzielonej przez Stolicę Apostolską związane jest z odpustem zupełnym.


Homilie wygłoszone w tych dniach

Homilia JE ks. bp. Janusza Mastalskiego

 

 

Homilia ks. prof. Wojciecha Kałamarza CM