Nauka w barwach ORLENU – nowe pracownie i nowy kierunek w MZSP

Dnia 1 września 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym, rok szkolny rozpoczęło 743 uczniów podejmując naukę w 11 kierunkach. Wraz z początkiem zajęć nastąpiła inauguracja nowego profilu kształcenia i rozpoczęcie działalności Technikum Petrochemicznego.

W szkole utworzono pilotażową klasę pod patronatem ORLEN Południe.  Nowy kierunek kształcić będzie młodzież w celu przygotowania odpowiednich kadr dla planowanych inwestycji w Rafinerii Jedlicze, tj. otwarcia nowego zakładu rafineryjnego do produkcji Bioetanolu II generacji.  Do pierwszego oddziału patronackiej klasy przyjęto 17 uczniów. Spółka ORLEN Południe S.A. udzieliła wsparcia finansowego i logistycznego w celu zaadaptowania pomieszczeń szkolnych na nowoczesne pracownie chemiczne oraz by umożliwić zakup wysokiej klasy wyposażenia laboratoriów,  jak również  odpowiedni asortyment pomocy naukowych. Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym jest szkołą, która wśród placówek ubiegających się o klasę patronacką w ORLEN Południe  otrzymała najwyższą ocenę jakości edukacji szkolnictwa zawodowego oraz dbałości o formowanie osobowości uczniów jako przyszłych pracowników.

W ramach współpracy szkoła zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednich warunków nauki oraz specjalistycznej kadry zapewniającej profesjonalny poziom edukacji. Zakłady należące do Grupy Orlen Południe staną się w przyszłości miejscem praktyk dla młodzieży Technikum Petrochemicznego MZSP Miejsce Piastowe. Ponadto proces dydaktyczny w klasie patronackiej wspierać będzie kadra inżynieryjno – techniczna Spółki. Planowana współpraca dokonywać się będzie również w ramach organizowanych dla młodzieży wizyt studyjnych do poszczególnych jej zakładów.

Dnia 27 września 2019 r. otwarty został w MZSP, w budynku „B” poseminaryjnym Trakt Orlenowski do Nauki Petrochemii. W jego skład wchodzą pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, zaplecze oraz zrewitalizowana część I kondygnacji dawnego NSD.

W uroczystości wzięli udział Prezes Spółki Orlen Południe Jarosław Wróbel wraz z Zarządem, administracyjne i oświatowe władze województwa, jak również parlamentarzyści i samorządowcy. Poświęcenia obiektów dokonał Przełożony Generalny Ks. Dariusz Wilk. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Poniżej  -  fragmenty serwisów wideo, bogata galeria, ścieżki z serwisów radiowych oraz relacje portali internetowych. 

TV Trwam

TVP Rzeszów

Inne źródła:

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/25379/w-miejscu-piastowym-ksztalca-petrochemikow

https://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/7158-w-miejscu-piastowym-otwarto-technikum-petrochemiczne

https://www.terazkrosno.pl/miejsce-piastowe/8724-nowoczesne-laboratorium-dzieki-wspolpracy-z-orlen-poludnie