Nowi diakoni w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła

22-12-2021

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła wzbogaciło się w grudniu 2021 r. o dwóch nowych diakonów: diak. Jarosława Lechocińskiego (Włochy) i diak. Sławomira Dziermana (Polska). 8 grudnia br. Abp Romano Rossi udzielił święceń diakonatu kl. Jarosławowi Lechocińskiemu CSMA w Sanktuarium Maria Ad Rupes (Castel Sant'Elia – Włochy). 18 grudnia kl. Sławomir Dzierman CSMA przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. Jana Zająca  w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego księży michalitów w Krakowie.

Dziękując Bogu za dar nowych diakonów polecajmy ich opiece Matki Bożej, wstawiennictwu św. Michała Archanioła i Aniołów oraz naszych patronów.

Postać i zadania diakona zostały utrwalona już za czasów apostolskich, o czym świadczą Dzieje Apostolskie i List św. Tymoteusza: jego zadaniem jest pomoc biskupom i kapłanom w sprawowaniu przez nich funkcji duszpasterskich i ministerialnych.

Diakon, jako osoba pośrednicząca między duchownymi a świeckimi, może przewodniczyć w sprawowaniu niektórych sakramentów: może udzielać chrztu, błogosławić małżeństwa (zlecone przez proboszcza), posługiwać chorym udzielając im wiatyku, sprawować Liturgię Słowa, uczestniczyć aktywnie w przepowiadaniu Słowa, ewangelizacji i katechizacji.