Nowy kapłan-michalita we Włoszech

19-06-2022

W sobotę, 11 czerwca 2022 Biskup diecezji Civita Castellana bp Romano Rossi poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną udzielił święceń kapłańskich diakonowi Jarosławowi Lechocińskiemu CSMA. Uroczystość odbyła się w Bazylice św. Józefa w Sanktuarium Maria SS. „ad Rupes” w Castel Sant'Elia (Włochy).

W uroczystości wzięli udział m.in. ks. Dariusz Wilk CSMA  –  przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ks. Rafał Gądek, przełożony prowincji włosko- szwajcarskiej „Maria Regina degli Angeli”, ks. Stanisław Żurad, rektor Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes”, współbracia oraz najbliższa rodzina i przyjaciele ks. Jarosława.

W niedzielę, 12 czerwca br. ks. neoprezbiter Jarosław Lechociński odprawił w Bazylice św. Józefa Mszę św. prymicyjną.

Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, 
od jej wnętrzności wspomniał moje imię. 
(Iz 49,1)