O michalitach na konferencjach naukowych

27-02-2021

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Polacy w Afryce. Afrykanie w Polsce” odbyła się 7 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podczas konferencji jako pierwszy referujący wystąpił ks. Roman Majka z odczytem „Księża michalici w Demokratycznej Republice Konga”. Poruszane zagadnienia dotyczyły pracy polskich michalitów w Zairze w latach 1980–1991. Chodzi o kapłanów: Juliana Gądka, Józefa Kowala, Mariana Motykę i Witolda Mroczkowskiego, obecnie pracujących w Polsce, na Ukrainie, w Paragwaju.

Prezentacja dotyczyła wyjeżdżających we wspomnianym czasie do Afryki michalitów, którzy wcześniej w Belgii zostali przygotowani do pracy misyjnej. Wyjazd misjonarzy na Czarny Kontynent był ważnym wydarzeniem dla wyjeżdzających i dla przełożonych w Polsce. Ówczesny przełożony generalny ks. Aleksander Ogrodnik skierował do nich życzenia, ażeby dawali tamtejszemu ludowi Bożemu świadectwo o michalitach, swoim życiem wołali „Któż jak Bóg”, wskazywali co jest najważniejsze, dostrzegali potrzeby własnej obecności wśród tubylców, opieki Matki Bożej i św. Michała Archanioła. Obecność księży z michalickiego zgromadzenia wśród Afrykanów, chociaż krótka – 11 lat, przyniosła szereg doświadczeń misyjnej pracy i stała się okazją do włączenia tubylców w charyzmat michalicki, co przejawiało się w wymiarze duchowego oddziaływania. Spotkania modlitewne organizowane szczególnie dla ludzi młodych były okazją odkrywania Bożej obecności, pogłębiania relacji z Bogiem, co przekładało się na ich życie wewnętrzne, duchowe. Kształcono ludzi młodych, budując szkoły katolickie, troszcząc się o ich rozwój, ucząc przedsiębiorczości.

Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczpospolitej w świetle archiwaliów kościelnych” odbyła się 24 maja 2018 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Organizatorem konferencji była Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UPJPII i Sekcja Historyczna PTT. Referat wygłoszony przez ks. Romana Majkę nosił tytuł „Aspekty niepodległościowe i wolnościowe w archiwaliach zgromadzenia zakonnego księży michalitów”. Treścią tego wystąpienia było zaprezentowanie zbioru archiwalnego stanowiącego zasób Archiwum Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Markach – Strudze. Chodziło o zbiór archiwalny czasopisma, miesięcznika „Powściągliwość i Praca” ukazującego się we wskazanym okresie II Rzeczpospolitej, 1920 r. kilka numerów i od 1925 nieprzerwalnie do 1939 r. Pośród wielu artykułów tego pisma, dotyczącego aspektów narodowościowych i wolnościowych, należy wskazać na jeden traktujący o pouczeniu jak powinno się kształtować ducha narodu polskiego. Nie walka zbrojna i wychowanie młodzieży w tym duchu, ale poszukiwanie najpierw królestwa Bożego, a reszta będzie nam jako narodowi polskiemu dodana. Poszukiwanie królestwa Bożego ma być we wszystkich wymiarach życia ludzkiego, wychowaniu, dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie, a dany będzie rozkwit nauki, sztuki, wolności politycznej. Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach powinno polegać na wpajaniu dziecku miłości rodzinnej i narodowej, a także takich wartości jak sumienność i obowiązkowość. Narodowe wychowanie powinno opierać się na wartościach prawdy i dobra, a nie kłamstwa i zła. Prawda i dobro mają towarzyszyć człowiekowi od najwcześniejszych lat do starości, ponieważ te dwie potęgi duchowe przynoszą błogosławieństwo i rozwój życia narodowego i życia duchowego. Naród, a także pojedynczy człowiek, który zostanie zniewolony kłamstwem i złem, popada w zniechęcenie zewnętrzne i wewnętrzne.

Pełny tekst dwóch referatów zostanie opublikowany w późniejszym czasie w materiałach pokonferencyjnych.