O tym, co najważniejsze – rekolekcje zakonne w Górkach

W minioną sobotę, 25 stycznia, w domu rekolekcyjnym w Górkach zakończyła się pierwsza seria tegorocznych rekolekcji zakonnych dla michalitów. Konferencje i wszystkie inne ćwiczenia duchowe prowadził ks. profesor Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematyka rozważań koncentrowała się wokół rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu Bożego, nieba, piekła, czyśćca. Były konferencje o obcowaniu świętych, o aniołach i archaniołach, a ostatnia – o Mary Niepokalanej i Wniebowziętej.

W rekolekcjach uczestniczyła 16-osobowa grupa księży i braci michalitów z Górek, Marek, Miejsca Piastowego, Pawlikowic i Ustrzyk Dolnych, która – o czym można było usłyszeć w końcowym podziękowaniu – głęboko i bardzo owocnie przeżyła ten czas.  

Wieczorem, przedostatniego dnia, ze współbraćmi spotkał się przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk, który podzielił się wydarzeniami z życia naszej rodziny zakonnej, szczególnie z Australii, Papui Nowej Gwinei, Włoch i Szwajcarii, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzał wizytacje kanoniczne. Ojciec Generał przewodniczył także Eucharystii i odnowieniu ślubów zakonnych na zakończenie ćwiczeń rekolekcyjnych.