Posługa akolity dla Brata Andrzeja

15-03-2024

W czwartek, 14 marca  podczas porannej Eucharystii Brat Andrzej Boczarski CSMA otrzymał z rąk ks. Dariusza Wilka CSMA przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła posługę akolity stałego.

Posługa ta nawiązuje do tradycji pierwszych wieków Kościoła, kiedy to akolici spełniali wiele posług. Od tej pory Brat Andrzej może spełniać następujące posługi:

Niesienie Komunii św. chorym w domach; wystawienie i/lub chowanie Najświętszego Sakramentu oraz przewodniczenie niektórym nabożeństwom, jeśli nie ma kapłana (np. Droga krzyżowa); rozłożenie na ołtarzu korporału, puryfikaterza, kielicha i palki; podawanie przewodniczącemu chleba i wina przyniesionych przez ministrantów; pomoc kapłanowi w przyjmowaniu darów zgromadzonych w kościele; jeżeli nie ma diakona, a używa się kadzidła, akolita podaje kadzielnicę i asystuje kapłanowi przy okadzaniu darów ofiarnych, krzyża i ołtarza, oraz akolita okadza zgromadzonych; jeżeli nie ma diakona, akolita oczyszcza naczynia liturgiczne na krawędzi ołtarza lub kredensie, a przy dużych koncelebrach pomaga diakonowi w oczyszczeniu i uporządkowaniu naczyń liturgicznych.

Ponadto akolita może pomagać w rozdawaniu Komunii św. podczas Mszy św., może zanosić Komunię św. chorym w szpitalu oraz nieść krzyż w procesji.

Bratu Andrzejowi życzymy obfitości Bożych łask w wypełnianiu zadań płynących z funkcji akolity.

 

Galeria zdjęć