Powrót do źródeł

29-11-2022

A gdyby tak na chwile, zostawić wszystko, zdystansować się od codziennych spraw, żeby wrócić do źródeł, miejsca wyjątkowego, z którym związanych jest mnóstwo wspomnień. Dla każdego kapłana to bez wątpienia seminarium.

Od 25 do 27 listopada po raz kolejny swój powrót do źródeł mieli kapłani wyświęceni w latach 2012 – 2021. Poza koniecznością złożenia egzaminu jurysdykcyjnego przez księży wyświęconych w ciągu ostatnich pięciu latach po raz pierwszy (wg wskazań ostatniej Kapituły Generalnej) do grona zjazdu dla „młodych” dołączyli księża z większym stażem.

Przybyłych do seminarium duchownego powitali radcy generalni – ks. Grzegorz Sprysak oraz ks. Marcin Kałwik. Po krótkim powitaniu przystąpiliśmy do warsztatów, które poprowadził duszpasterz dzieci i młodzieży w Zakonie Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Tomasz Maniura. W czasie spotkania z założycielem Niniwy – oblackiego centrum młodzieży poznaliśmy zasady funkcjonowania – duszpasterstwa młodych oraz organizacji festiwalu życia. O. Tomasz podzielił się z nami ważnymi kwestiami dotyczącymi pracy z młodymi, a także wskazał na pojawiające się trudności.

Podczas tegorocznego zjazdu „młodzi księża” zdawali wymagane prawem kapłańskie egzaminy jurysdykcyjne z teologii dogmatycznej i prawa kanonicznego. Poza tym wysłuchaliśmy konferencji ascetycznej o. Tadeusza Florka OCD.

Poza formalną strukturą spotkania, mającą pomóc nam pogłębić wiarę i ugruntować wiedzę teologiczną, nie zabrakło także braterskich spotkań, zarówno tych w szerszym gronie, jak i tych w ramach rocznika. Powrót do źródeł zawsze jest okazją do wdzięczności za dobro, w jakim uczestniczymy każdego dnia życia kapłańskiego i zakonnego. W radości wspólnego spotkania w gronie młodych kapłanów naszej rodziny zakonnej nie zabrakło również ufnej modlitwy, by Pan żniwa obdarzał naszą rodzinę zakonną nowymi świętymi i gorliwymi powołaniami.

 

ks. Jacek Paweł Księżopolski CSMA