Pozostanie z nami już na zawsze

04-03-2023

Na zakończenie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, w środę 1 marca, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński poświęcił w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach okazałą figurę św. Michała Archanioła.

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu trwały w parafii rekolekcje, które prowadził ks. Krzysztof Poświata CSMA. Temat rozważań brzmiał: „Ukochać Kościół” i, z godnie z życzeniem gospodarza parafii ks. proboszcza Andrzeja Kopczyńskiego, miały one przygotować parafian do zawierzenia całej wspólnoty opiece Księcia Anielskiego. Figura, ufundowana przez Róże różańcowe parafii, cały czas znajdowała się w prezbiterium i wierni mogli składać przy niej swoje intencje.

Na zakończenie ćwiczeń duchowych, w środę wieczorem, do parafii przybył pasterz diecezji ks. bp Romuald Kamiński. Najpierw, już po ostatniej wieczornej Mszy świętej, przez trzy kwadranse ks. wikariusz Michał odczytywał złożone prośby, które były przeplatane śpiewem pozdrowień z Koronki uwielbienia Boga z Chórami Anielskimi. O 20.15 z zakrystii wyruszyła procesja liturgiczna: kilkunastu ministrantów, ponad dwudziestu Rycerzy św. Jana Pawła II, kapłani i ks. Biskup. Kościół wypełniony był wiernymi. Po dojściu do ołtarza proboszcz parafii ks. Andrzej Kopczyński, zwrócił się z prośbą do pasterza diecezji, „aby poświęcił uroczyście figurę św. Michała Archanioła, która pozostanie już na zawsze w naszej świątyni oraz zawierzył całą parafię, nasze rodziny i każdego z nas osobiście opiece tego potężnego Archanioła, patrona Kościoła”.

Po liturgii słowa, ks. Biskup wygłosił krótkie rozważanie. Nazwał parafian z Miłosierdzia Bożego „szczęśliwymi”, że szukają opieki u takiego potężnego patrona. Nawiązując do ewangelicznej rozmowy Pana Jezusa z Natanaelem, kaznodzieja zapytał: „Co wspólnego ma ten apostoł ze św. Michałem Archaniołem?”. Po czym wysnuł piękną refleksję wychodząc od słów Jezusowych na temat Natanaela, że jest to ktoś, w kim „nie ma podstępu”. – To samo możemy powiedzieć o Archaniele Michale – w nim nie ma podstępu. To ktoś, kto pociąga nas swoją prostotą, szczerym oddaniem Bogu, a przede wszystkim pokorą. Pyszny jest szatan, pełen podstępu i przewrotności. Na koniec ks. Biskup dodał, że św. Michał Archanioł nie jest kimś nieznanym w diecezji warszawsko-praskiej, wszak pobudowana 120 lat temu katedra ma go za swego pierwszego patrona. I na terenie diecezji znajduje się także generalny dom michalitów, którzy – jak to określił ks. Biskup – są „duchowymi synami św. Michała”.

Długa i piękna była modlitwa poświęcenia figury, a Biskup wypowiadał słowa dostojnie i powoli:

Wszechmogący wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło prawdziwej świętości, Ty w przedziwny sposób kierujesz losami świata i ludzkimi drogami. Dałeś nam za towarzyszy i przyjaciół swoich Aniołów, aby nas strzegli i bezpiecznie doprowadzili do kresu naszej wędrówki.

Pokornie Cię prosimy, ześlij swoje błogosławieństwo na tę Figurę przedstawiającą świętego Michała Archanioła, Księcia Wojsk Anielskich. Niech ci, którzy przez jego wstawiennictwo będą zanosić do Ciebie modlitwy, doznają obfitości Twoich łask, zwłaszcza w duchowych zmaganiach przeciwko zasadzkom i podstępom złego ducha.

Niech będzie poświęcony miecz, symbol potęgi słowa Bożego w walce z pokusami.

Niech będzie poświęcona korona, która przypomina nam o królewskiej godności dziecka Bożego i naszym ostatecznym przeznaczeniu.

Niech będzie poświęcona archanielska zbroja…

Później jeszcze bransoleta z orłem, sandały i łańcuch. Po pokropieniu Figury wodą święconą, wszyscy z zapalonymi świecami odmówili „Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi”, po czym organista Jan Pękala zaintonował kanon, który wyraża prośbę, by nasz Patron z nieba „swoim światłem oświecał nas, swoimi skrzydłami osłaniał nas i swoim mieczem bronił nas”.

Po pasterskim błogosławieństwie i pieśni na zakończenie, mimo późnej pory, wielu ludzi zostało jeszcze na indywidualną modlitwę. Widać było łzy szczęścia na twarzach pracujących w parafii sióstr michalitek, które od kilku lat modliły się czekały na tę chwilę. Figura św. Michała Archanioła pozostanie w prezbiterium do Niedzieli Palmowej, a wtedy zostanie przeniesiona do kaplicy Jezusa Miłosiernego, gdzie już pozostanie na zawsze.

Niech nas wszystkich ochrania i wspiera w codziennej duchowej walce św. Michał Archanioł, którego Pan posyła nam ku pomocy.

Tekst: ksKP
Zdjęcia: Jacek Siwek