Projekt: Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym

31-10-2023

W roku 2018 rozpoczęła się realizacja długo oczekiwanej w Miejscu Piastowym inwestycji mającej zapewnić potrzebną infrastrukturę do działalności edukacyjnej, wychowawczej i duszpasterskiej. Pod koniec ubiegłego roku 2017 Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła podpisało w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu zapewniającego wsparcie finansowe dla planowanego przedsięwzięcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014–2020.

Pełne brzmienie projektu: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”.

Partnerzy projektu:
– Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła (Lider)
– Parafia Rzymskokatolicka w Skole, Ukraina

Wartość dofinansowania: 2 360 980,85 EUR

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszarów przygranicznych regionów krośnieńskiego i Skole na Ukrainie w rozwoju i edukacji młodych ludzi poprzez pracę i działalność kulturalną. Powstaną sale edukacyjne, miejsca noclegowe, planowane są m.in. warsztaty teatralne, fotograficzne i malowania ikon oraz spotkania różnorakich grup z wymianą międzynarodową włącznie. Efektami projektu będą m.in.: 2 nowo wybudowane obiekty, 7 transgranicznych wydarzeń.

Podpisanie umowy miało miejsce 21 grudnia 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Stronę rządową reprezentował Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Hamryszczak, Zgromadzenie Księży Michalitów – Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński. Udział w projekcie stał się możliwy dzięki zaangażowaniu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, którą w imieniu Zgromadzenia podjęli: Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński, dr Przemysław Przybylski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także ks. Leszek Przybylski – Inspektor ds. Szkolnictwa i Wychowania w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła.