Publikacja na 70-lecie posługi Michalitów w Toruniu

Dobiega końca rok jubileuszu 70-lecia naszej posługi na Rybakach– udało się wydać jubileuszowa publikację pt. „Historia, duszpasterstwo, wychowanie - 70 lat obecności michalitów w Toruniu”. Pragniemy gorąco podziękować p. Piotrowi Całbeckiemu - Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. prof. Waldemarowi Rozynkowskiemu – vice dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Toruńskiej oraz parafianom za pomoc w wydaniu tej publikacji.

Publikacja pt. Historia, duszpasterstwo, wychowanie – 70 lat obecności michalitów w Toruniu, którą oddajemy w Państwa ręce ma na celu „ocalić od zapomnienia” przeszłe wydarzenia i ludzi, którzy przyczynili się do powstania i budowali historię michalickiej placówki duszpasterskiej w latach 1948–2018. Siedemdziesięcioletnia historia michalitów na Rybakach to jedynie część podróży w czasie. Pamiętając o najnowszej historii, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na zawirowania dziejów i trudności, jakie napotykali pierwsi michalici w swych poczynaniach, którzy jako życiową misję obrali sobie szerzenie wiary i kształtowanie postaw dzieci, młodzieży i dorosłych.

Istotna jest pamięć o czasach niełatwych także dla tych, którzy uczęszczali do „kapliczki” na Rybakach. Często w trudnych warunkach lokalowych. Mimo niedogodności rzeczywistość i prostota przyciągała do ośrodka michalickiego w parku. Tu, poza oczywistym dostępem do wiary, zawierało się przyjaźnie, szukało autorytetów, brało się udział w ciekawych wydarzeniach. Po latach pozostały wspólne wspomnienia. Właśnie do tych wspomnień chcieliśmy się także odwołać i równocześnie szukać inspiracji, którą daje mądra historia i refleksja nad przemijającym czasem, a także tym, co w życiu naprawdę ważne. Publikację tę chcieliśmy zadedykować wszystkim, dla których dobro michalickiego Domu Zakonnego i Parafii było czymś ważnym, którzy poświęcili swój czas i energię, by pracować dla ich świetności.

Znaczna część ośrodków duszpasterskich, mających odleglejszą metrykę doczekała się opracowania swoich dziejów. Z kolei nowsze parafie, przeżywające swoje pierwsze jubileusze, jak się wydaję, potrzebują udokumentowania swojej historii. Wynika to zapewne z faktu, iż ostatnie lata Kościoła katolickiego w Polsce obfitowały w liczne wydarzenia, zasługujące na swoje utrwalenie w literaturze historycznej, aby niebawem nie ulec zapomnieniu. To doświadczenie zapominania swojej historii, zdaje się być bardzo częstym zjawiskiem w ostatnich latach.

Aby temu przeciwdziałać z inicjatywy wielu naszych parafian podjęto kroki w kierunku opracowania dziejów Domu Zakonnego oraz ośrodka duszpasterskiego, a następnie Parafii św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu. Zauważmy, że michalicki ośrodek duszpasterski skupił w swojej historii, jak w soczewce, wydarzenia kościelne w Polsce okresu po II wojnie światowej.

Przedłożona publikacja nie wyczerpuje do końca opracowania historii michalitów w Toruniu. Ciągle poznajemy nowe zagadnienia i otwierają się przed nami nowe wątki związane z Rybakami. Świadomi jesteśmy, że ta publikacja pierwszym przyczynkiem do obszerniejszego opracowania.

Powyższa publikacja bazuje na materiale źródłowym, zgromadzonym w archiwach kościelnych oraz na przekazach ustnych osób zaangażowanych w dzieło budowania miejscowej wspólnoty zakonnej oraz duszpasterskiej. Ich przekaz wydaje się szczególną informacją, bo nigdzie nie udokumentowaną i z czasem mogącą ulec zapomnieniu. W książce udało się zaprezentować szereg ilustracji, które stanowią również ważny przekaz źródłowy z minionych kilkudziesięciu lat obecności michalitów w Toruniu. Niech czytelnik tej jubileuszowej publikacji zechce oszacować dotychczasowe dokonania wiernych i kapłanów, zaangażowanych w dzieło Boże przez minione 70 lat.

Ks. Krzysztof Winiarski – proboszcz