Rada Generalna

03-05-2022

Prosimy o modlitwę o potrzebne dary Ducha Świętego dla nowego Zarządu

Wolą XXII Kapituły Generalnej nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła tworzą:

Wikariusz Generalny Pierwszy Radca: ks. Krzysztof Poświata

Drugi Radca Generalny: ks. Leszek Przybylski

Trzeci Radca Generalny: ks. Grzegorz Sprysak

Czwarty Radca Generalny: ks. Marcin Kałwik

Ekonom Generalny: ks. Jerzy Sosiński