Rekolekcje zakonne on-line

30-11-2020

Rok Jubileuszowy 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła jest okazją do dziękczynienia Dobremu Bogu za dar powstania i trwania naszej rodziny zakonnej, a także stanowi doskonałą okoliczność do podjęcia refleksji nad duchową kondycją każdego michality. Pogłębionej analizie osobistej relacji z powołującym Bogiem oraz odnowieniu wewnętrznej mocy ducha, jak poucza nasz Ojciec Założyciel, służą rekolekcje. 

W dniach 23-28 listopada 2020 r., w Domu Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Markach, odbyła się kolejna seria tegorocznych rekolekcji zakonnych. Ćwiczenia duchowne, których myślą przewodnią były słowa św. Pawła z Listu do Koryntian: „Bracia, przypatrzcie się, powołaniu waszemu!” (1 Kor 1,26), prowadził ks. prof. Marek Chmielewski (KUL). W rekolekcjach uczestniczyli kapłani – mieszkańcy Domu Generalnego oraz, po raz pierwszy w historii, ze względu na pandemię, blisko pięćdziesięciu członków Zgromadzenia on-line, dzięki platformie do wideokonferencji Zoom.

Wygłoszone rekolekcje stanowiły trzecią edycję spotkań rekolekcyjnych Księdza Profesora z michalitami w bieżącym roku. Pierwszą serię ks. prof. Marek Chmielewski wygłosił w Górkach w dniach 20-25 stycznia, kolejną w Miejscu Piastowym w dniach 29 czerwca – 4 lipca.

Rekolekcjonista, na co dzień kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozpoczął cykl konferencji od przywołania nauki Kościoła, a szczególnie papieża Jana Pawła II na temat osoby Bogu poświęconej, która jest homo consecratus. W dalszych spotkaniach rekolekcyjnych pojawiły się tematy również bardzo istotne dla życia i posługi kapłanów takie jak: Ego sum alter Christus, Homo eucharisticus oraz przypomnienie, że posługę kapłańską wypełniamy w Kościele i dla Kościoła.

W sobotę, 28 listopada podczas ostatniego dnia rekolekcji, została wygłoszona nauka o Matce Bożej, która została dana przez Jezusa Umiłowanemu Uczniowi jako Matka i chce nią być dla każdego człowieka, szczególnie zaś kapłana i osoby konsekrowanej.

Na zakończenie rekolekcji, podczas Eucharystii, jej uczestnicy specjalnym aktem odnowili swoją profesję zakonną i powierzyli swoje życie oraz posługiwanie opiece Matki Bożej i świętego Michała Archanioła.