Rekolekcje zakonne w wiceprowincji na Pacyfiku

16-04-2021

W dniach od 12 do 16 kwietnia 2021 w naszym domu Lavinia w Terrigal odbyły się coroczne rekolekcje zakonne. Spotkanie rozpoczęliśmy hymnem do Ducha Świętego. Czas pandemii nie sprzyjał spotkaniom wspólnotowym w tym roku, ale – dzięki Bogu – mogliśmy być razem teraz. Spędziliśmy czas na słuchaniu konferencji naszego wirtualnego gościa: arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia. Temat uwzględniał duchowość naszego zgromadzenia i bł. Bronisława Markiewicza, a także wpisywał się w obchody Roku Jubileuszowego i Roku Świętego Józefa. W rekolekcjach uczestniczyli: ks. Stanisław Kluk, ks. Jan Bieniek, ks. Marek Okarma, ks. Jerzy Gorzkowski, ks. Dominik Karnas i ks. Paweł Kopczyński.

Każdego dnia gromadziliśmy się na wspólnych modlitwach brewiarzowych, różańcu, koronce do Miłosierdzia Bożego i modlitwach do św. Michała Archanioła, ale przede wszystkim na wspólnej Eucharystii, której przewodniczyli i słowo Boże głosili poszczególni współbracia.

Zauroczeni pokorą Michała Archanioła, milczącą posługą św. Józefa i charyzmatami Ojca Założyciela mogliśmy przyjrzeć się naszemu kapłaństwu i życiu wewnętrznemu.

Bronisław Markiewicz mówił, że kto chce w tym życiu być szczęśliwy i panować z Bogiem na wieczność, musi być zjednoczony z Nim już tutaj na ziemi, żyć i trudzić się przez Niego i dla Niego jako cel ostateczny naszego zżycia. Jedynie gdy trwamy w obecności Boga stajemy się silni na tyle, aby wytrwać w Jego miłości, by być prawdziwie ludźmi z wysokości nieba, a nie z nizin doczesności.

Bogu jesteśmy wdzięczni za dar czasu spędzonego razem przy stole Eucharystycznym, wspólnej modlitwie i Adoracjach Najświętszego Sakramentu, oraz wspólnych agapach. Oby Duch Święty dokonał reszty!