Rekolekcje ze św. Michałem Archaniołem w Markach

22-11-2021

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, Generalny Animator Rycerstwa św. Michała Archanioła oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” i kwartalnika „The Angels” poprowadził w Markach w dniach 15 – 20 lutego 2021 r. trzecią serię rekolekcji zakonnych, w której uczestniczyło kilkudziesięciu michalitów.

W ramach ćwiczeń rekolekcyjnych każdego dnia rano sprawowana była Eucharystia z homilią, w ciągu dnia zaś ks. Piotr głosił trzy konferencje, które były połączone z oficjum brewiarzowym. Ponadto codziennie współbracia odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz zwyczajowe zakonne nabożeństwa.  

Za wielką łaskę rekolektanci poczytywali sobie obecność w kaplicy Domu Generalnego podczas niemal całych rekolekcji kopii figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty na Gargano.

W poniedziałek i piątek ks. Mateusz Szerszeń CSMA przewodniczył nabożeństwom Drogi krzyżowej, sam też był autorem rozważań. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, które prowadził ks. Mirosław Kuczała CSMA, mistrz nowicjatu z Pawlikowic, rekolektanci modlili się na różańcu za zmarłych współbraci i za dusze w czyśćcu cierpiące.

W czwartek, 18 listopada, ze współbraćmi spotkał się Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk CSMA, który przedstawił zgromadzonym szeroką panoramę życia michalickiej rodziny zakonnej.

W sobotę, 20 listopada, podczas Mszy św. na zakończenie ćwiczeń rekolekcyjnych ich uczestnicy odnowili swoje śluby zakonne. W imieniu wszystkich rekolektantów ks. Henryk Skoczylas CSMA serdecznie podziękował O. Rekolekcjoniście za bogaty zasiew Słowa Bożego i świadectwo jego powściągliwego i pracowitego życia.

Nabożeństwo pokutne – piątek, 19.11.2021 r.