Rzecznik Praw Dziecka gościł w Oratorium na Rybakach

20-11-2023

W dniu 18 listopada 2023 r. do Stowarzyszenia Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza na toruńskich Rybakach zawitali: Rzecznik Praw Dziecka p. Mikołaj Pawlak i p. Ida Nowakowska- Herndon, polska tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna.

Pan Mikołaj pogratulował naszemu Stowarzyszeniu, jako instytucji działającej na rzecz dzieci i wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Spotkał się między innymi z naszymi dziećmi i młodzieżą, wręczył prezenty, a na pamiątkę zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Następnie razem udaliśmy się na galę finałową Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Podczas tego wydarzenia odbył się koncert znanego nam już zespołu Golec uOrkiestra, który niedawno gościł również w naszym Ośrodku. Dziękujemy za to piękne popołudnie. Dziękujemy Pani Idzie Nowakowskiej, Zespołowi Golec uOrkiestra, która z przyjemnością spotkała się z naszymi dziećmi. Dziękujemy panu Rzecznikowi Praw Dziecka Mikołajowi Pawlakowi i zapraszamy do Oratorium na Rybakach.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
•       prawa do życia i ochrony zdrowia,
•       prawa do wychowania w rodzinie,
•       prawa do godziwych warunków socjalnych,
•       prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci; szczególną opieką otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.
Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, w tym zwłaszcza:
•       zasadą dobra dziecka,
•       wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka,
•       zasadą równości,
•       troską o ochronę praw każdego dziecka,
•       zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka.