Sesja: Święty Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze

16-09-2023

22 września 2023 r. w Centrum Duchowości Michalickiej w Miejscu Piastowym rozpocznie się sesja naukowa „Święty Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze”.

Celem wiodącym jest propagowanie w społeczeństwie polskim postaci św. Michała Archanioła, jego znaczenia w dziele zbawienia. Polacy ciągle za mało o nim wiedzą, aczkolwiek na przestrzeni lat dużo się zmieniło. W wielu świątyniach (nie tylko michalickich) po zakończeniu Mszy świętej coraz częściej odmawiany jest egzorcyzm papieża Leona XIII.  

Bardzo dużo dobrego wniosła odbywająca się już od dziesięciu lat peregrynacja figury św. Michała Archanioła z Groty na Gargano – po kościołach i parafiach w naszej Ojczyźnie. Ludzie uczestniczą w tym bardzo chętnie, często dopytują i starają się dowiedzieć czegoś więcej.

Ogromne znaczenie posiada jedyny polskojęzyczny periodyk poświęcony w całości aniołom i życiu duchowemu, dwumiesięcznik Któż jak Bóg. Stała grupa autorów i współpracowników  oraz osoby publikujące akcydentalnie są bez wątpienia ambasadorami Księcia Anielskiego. Nigdy za dużo dobrych słów o św. Michale Archaniele.     

Sesja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiadomości o świętym Michale, a najważniejsze dla organizatorów wydaje się skompletowanie materiałów, tak wygłoszonych referatów, jak i rozbudowanie o inne teksty, aby w roku 2024 mógł się ukazać trzeci tom monografii naukowej Michał Archanioł. Tom ten będzie nosić podtytuł „Literatura i folklor”. Dotychczas ukazał się dwa tomy: (1) „Zagadnienia teologiczne”, (2) „Dzieje kultu i duchowość”. W przyszłości planowane są kolejne części, z nich najwyraźniej krystalizuje się tom 4. „Ikonografia”, który obejmowałby nie tylko sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, numizmatyka, sfragistyka), ale także architekturę.       

Sesję urozmaicą i uzupełnią imprezy towarzyszące. W pierwszym dniu odbędzie się koncert „Lecimy do nieba” – pieśni i piosenki o św. Michale Archaniele (piątek, godz. 20.15  – Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza). W drugim dniu zaplanowano wernisaż galerii rzeźby „Pod Cichym Aniołem” (Andrzej Rzepka – właściciel i moderator galerii, Jan Kikta, artysta rzeźbiarz). Galeria znajduje się w Tyrawie Wołoskiej, a na sesji zostaną zaprezentowane dzieła o tematyce anielskiej.

Podczas sesji odbędzie się również kiermasz wydawnictw o tematyce religijnej, weźmie w niej udział  Redakcja dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, a także Księgarnia św. Rafała z michalickiej „Górki”.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio „Fara”, dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” oraz portal „michalici.pl”.

Program sesji:

Piątek, 22 września

16.30 – Rozpoczęcie sesji, przywitanie gości

16.40 – Wprowadzenie – ks. Krzysztof Poświata CSMA

17.10 – dr hab. Dariusz Dybek, Święty Michał Archanioł w literaturze baroku i oświecenia

17.45 – Wspomnienie o Bogusławie Bednarku: prof. Jolanta Ługowska i Herbert Oleschko, komunikaty.

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Dariusza Wilka CSMA, przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła – Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

20.15 – „Lecimy do nieba” – koncert pieśni i piosenek o św. Michale Archaniele

Sesji przewodniczy: ks. Krzysztof Poświata CSMA

 

Sobota, 23 września

9.00 – Rozpoczęcie sesji

9.10 – Herbert Oleschko, Legendy chrześcijańskie o świętym Michale

9.40 – prof. dr hab. Jolanta Ługowska, Święty Michał i Anioł Stróż w literaturze dziecięcej oraz w folklorze polskim

10.20 – Przerwa na kawę

10.45 – Monika Hyla, Święty Michał we współczesnej prozie polskiej

11.15 – ks. Krzysztof Pelc CSMA, Święty Michał Archanioł w zasobach internetowych

11.45– Dyskusja, podsumowanie

12.45 – Prezentacja Galerii „pod Cichym Aniołem” w Tyrawie Wołoskiej: Andrzej Rzepka, Jan Kikta.  

13.00 – Obiad, zakończenie sesji

Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Jolanta Ługowska

Imprezy towarzyszące:

Wernisaż rzeźby „Pod Cichym Aniołem” (p. Andrzej Rzepka –Przysietnica, Tyrawa Wołoska).

Kiermasz wydawnictw o tematyce anielskiej – „Któż jak Bóg”, Księgarnia św. Rafała

 

Wciąż jeszcze można dołączyć do uczestników sesji, zapisy przez e-mail lub telefonicznie do 18 września br.:

cdm.michalici@gmail.com

tel. 503 300 303

 

Radio FARA · Święty Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze - zaproszenie na sesję naukową