Ślubowanie klas mundurowych

Orkiestra Reprezentacyjna WP, Kompania Honorowa Wojsk Obrony Terytorialnej, uroczysta liturgia w sanktuarium i pełen ceremoniał wojskowy na placu szkolnym to sceneria uroczystości, które odbyły się 24 stycznia 2018 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone były z rozpoczęciem Roku 100 Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz ślubowaniem wojskowym blisko 200 uczniów z klas mundurowych certyfikowanych przez MON. Była to pierwsza w historii szkoły uroczystość przebiegająca wg formuły profesjonalnej ceremonii przysięgi wojskowej.​

Wydarzenie zgromadziło wielu oficjalnych gości. Mszy św. przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal. Obecny był Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk z członkami Zarządu Księży Michalitów, pracownicy Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, kapłani, siostry zakonne. Władze państwowe reprezentowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Maria Kurowska, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Starostowie Krośnieńscy, kierownictwo Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. W święcie szkoły wzięli udział też szefowie służb mundurowych: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi sobie komendantami oraz naczelnicy wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. W sposób szczególny warto podkreślić obecność Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Arkadiusza Mikołajczyka, który odczytał okolicznościowy list nadesłany przez Ministra Obrony Narodowej. Kierowana przez niego jednostka była współorganizatorem uroczystości, a na co dzień zapewnia merytoryczne szkolenie uczniom klas mundurowych, szczególnie pododdziałom w klasach certyfikowanych. Budujący akcent stanowiła liczna obecność na uroczystości rodzin i przyjaciół naszych uczniów oraz mieszkańców Miejsca Piastowego.

Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Idea klas mundurowych nawiązuje do pedagogicznego i duszpasterskiego projektu bł. ks. Bronisława Markiewicza, który pragnął, aby „z Miejsca Piastowego wychodziły mocne charaktery”.