Śp. ks. Henryk Jan Kaiser CSMA (1934-2024)

02-05-2024

Śp. ks. Henryk Kaiser zmarł w szpitalu w Wołominie wieczorem 30 kwietnia 2024 roku. Przeżył 90 lat, w tym jako zakonnik 72 lata, a jako kapłan 64 lata.

Urodził się 16 lutego1934 r. w Kościerzynie z rodziców: Jana i Heleny z d. Tyszyńska.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bydgoszczy, a do średniej w Pawlikowicach (dwa lata), w Miejscu Piastowym (jeden rok) i w Toruniu (jeden rok). Egzamin maturalny zdawał w Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

Nowicjat w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła (Pawlikowice) rozpoczął 28 czerwca 1950 roku. Pierwsze śluby złożył 29 czerwca1952 roku. Po trzech latach złożył profesję wieczystą. Roczną praktykę wychowawczą, przed rozpoczęciem studiów filozoficzno-teologicznych, odbył w Zakładzie Wychowawczym Caritas w Strudze. Do kapłaństwa przygotowywał się w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w latach 1955 – 1960. Święcenia diakonatu (24 stycznia 1960) i prezbiteratu (14 maja 1960) przyjął z rąk biskupa Karola Wojtyły, ówczesnego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Na pierwszą placówkę duszpasterską został skierowany do Torunia (1960-1963), potem do Warszawy (1963-1964) i Młochowa (1964-1966). W latach 1966-1971 studiował historię na KUL-u. Po zakończeniu studiów pełnił różne posługi w Miejscu Piastowym i Bydgoszczy.

W 1975 roku wyjechał do pracy duszpasterskiej w Austrii. Przez 5 lat pełnił obowiązki wikariusza parafii, a od 1980 roku do 31 sierpnia 2012 roku proboszcza w Wiedniu Rudolfsheim, potem w Neudorf (bei Statz), Neu Gudtremsdorf i najdłużej w Wolfpassing (1992-2012).

Jako proboszcz zabiegał głównie o dobro parafian, ale także troszczył się o zewnętrzny wygląd świątyń. Tę aktywność proboszcza doceniły władze państwowe. Gubernator prowincji Dolnej Austrii odznaczył w 2003 roku ks. Henryka Złotym Orderem za wybitne zasługi dla tej prowincji.

Od listopada 2012 roku przebywał jako emeryt w domu zakonnym przy Wydawnictwie Michalineum w Markach.

Śp. ks. Henryk dobrze wypełniał swoje obowiązki zakonne i kapłańskie. Był gorliwym duszpasterzem, otwartym na potrzeby bliźnich, gościnnym, uczynnym i życzliwym. Niech sam Pan Jezus będzie jego nagrodą.

 

Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Markach 7 maja o godz. 12.00. Spocznie w krypcie michalitów na miejscowym cmentarzu.