Śp. ks. Jan Stanisław Wojewódka CSMA (1932-2022)

26-01-2022

Śp. ks. Jan Stanisław Wojewódka zmarł 25 stycznia 2022 roku w domu zakonnym w Pawlikowicach, w 90 roku życia, 71 roku profesji zakonnej i 62 roku kapłaństwa. Urodzony 2 maja1932 r. w Gwoźnicy Górnej (woj. podkarpackie) do Miejsca Piastowego przybył w 1943 roku. Naukę z zakresu szkoły średniej pobierał w Pawlikowicach i Miejscu Piastowym. Egzamin dojrzałości zdał w Warszawie. Do nowicjatu Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła został przyjęty w 1949 roku. Pierwszą profesję złożył 29 września 1951 r., a wieczystą tego samego dnia w 1954 roku. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1960 r. z rąk Księdza Bpa Karola Wojtyły w Krakowie na Wawelu.

Śp. ks. Jan Wojewódka przez ponad 20 lat pracował w duszpasterstwie parafialnym: w Gorzkowie (1960-1961), Markach (1961-1964), Wołominie (1964-1965), Toruniu (1967-1968, 1972-1974), Ostrowąsie (1968-1970), Brudnowie (1974-1975), Ostrowąsie (proboszcz: 1975-1978), Pławnej (1978-1982), Miejscu Piastowym (1982-1984) i w Byszycach (rektor kościoła 1984-1987). W latach 1965-1967 pełnił funkcję nauczyciela w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. W domu zakonnym w Bydgoszczy przebywał sześć lat (1987-1993). Funkcję kapelana w klasztorze OO. Bonifratrów w Cieszynie pełnił od 1970 do 1973 r., a w domu zakonnym sióstr Córek Miłości Bożej na Woli Justowskiej w Krakowie od 1993 do 2019 r.(tj. 26 lat). Ostatnie lata życia spędził w michalickim domu zakonnym w Pawlikowicach.

Cenił sobie bardzo powołanie do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Przy wielu okazjach wypowiadał słowa wdzięczności w stosunku do Zgromadzenia: za wychowanie, wykształcenie i możliwość realizacji charyzmatu w posłudze duszpasterskiej. Pełniąc obowiązki kapelana sióstr zakonnych chętnie angażował się w pracę pastoralną w miejscowej parafii.

Za życie i wszelkie dobro spełnione przez śp. ks. Jana, Bogu niech będą dzięki!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się kościele parafialnym w Pawlikowicach w piątek 28 stycznia 2022 r. o godz. 12.30. Ciało zostanie złożone do zakonnego grobowca na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…