Śp. ks. Tadeusz Ruszkowski CSMA (1935-2020)

31-01-2020

Dnia 30 stycznia br. w liturgiczne święto (w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła) Bł. Bronisława Markiewicza, w Godzinie Miłosierdzia, w szpitalu bielańskim w Warszawie powołał Pan do siebie ks. Tadeusza Ruszkowskiego, w 84 roku życia, 66 roku profesji zakonnej i 57 roku kapłaństwa.

Śp. ks. Tadeusz Ruszkowski urodził się 11.03.1935 Łodzi-Podgórze. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej przybył do Miejsca Piastowego do Niższego Seminarium Duchownego. Po kilku latach nauki został skierowany do domu zakonnego w Bydgoszczy, gdzie złożył egzamin maturalny. Formację zakonną rozpoczął w Pawlikowicach w 1952 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 29.09.1953 r., a dozgonną 29.09.1956 r. Do kapłaństwa przygotowywał się w ITKM w Krakowie w latach 1957 – 1962. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Juliana Groblickiego 21.12.1962 roku. Następnie został skierowany na Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. Przez trzy lata (1965-1969) pracował w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. Do Miejsca Piastowego powrócił jeszcze w 1981 roku na urząd przełożonego domu macierzystego (1981-1984). W trzech parafiach pełnił obowiązki proboszcza: w Młochowie k/ Nadarzyna (1969-1972), w Jasieniu k/Ustrzyk Dolnych (1974-1981) i w Prałkowcach k/Przemyśla (1984-1988). Od 1991 r. pomagał w duszpasterstwie parafialnym w Toruniu. Jako rezydent przebywał 12 lat w domu zakonnym w Bydgoszczy (1993-2015). Tam, przejmując obowiązki kapelana, zaangażował się na kilka lat w pracę formacyjną w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych. Ostatnim etapem doczesnej pielgrzymki śp. ks. Tadeusza był dom zakonny w Warszawie (2015-2020).

W świadomości współbraci i wiernych pozostanie jako gorliwy kapłan i zakonnik. Był dokładny i sumienny w wypełnianiu swoich obowiązków. Wrażliwy na piękno liturgii sprawowanej zgodnie z postanowieniami Kościoła. W relacji z bliźnimi otwarty, szczery, życzliwy. Jako michalita w pełni realizował charyzmat „powściągliwości i pracy”.

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Ruszkowskiego odbędzie się w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie (Bemowo) 4 lutego o godz. 12.00, a trumna z ciałem zostanie złożona w zakonnej krypcie na cmentarzu parafialnym w Markach (ul. Cmentarna).

W darze wdzięczności, otaczamy śp. ks. Tadeusza modlitwą, ufając, że św. Michał Archanioł wprowadzi go w bramy raju.