Srebrny jubileusz życia zakonnego Br. Andrzeja Boczarskiego

27-06-2022

W niedzielę, 26 czerwca br. podczas Mszy świętej koncelebrowanej w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku, jubileusz 25-lecia posługi zakonnej świętował br. Andrzej Boczarski CSMA. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Dariusz Wilk CSMA - Przełożony Generalny Zgromadzenia, który mówił o gorliwości i oddaniu brata Jubilata dla służby Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu w codziennej pracy zakonnej. Wspomniał m.in. o posłudze Brata Andrzeja wśród dzieci i młodzieży, a także o wielkim zaangażowaniu w organizację liturgii oraz codziennego życia zakonnego zarówno w polskich jak i zagranicznych placówkach Zgromadzenia.

Kazanie podczas Mszy świętej jubileuszowej wygłosił ks. dr Jan Seremak CSMA – rektor sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym, rodak Brata Andrzeja. Kaznodzieja nawiązując do liturgii dnia, mówił o tajemnicy powołania.

Zwracając się do Jubilata zapytał:  kto zarzucił na Ciebie płaszcz, podobny do tego, który w dzisiejszej Ewangelii Eliasz zarzucił na Elizeusza? W dalszej części kaznodzieja nawiązał do słów św. Pawła Apostoła, który pisał, że  „... ku wolności wyzwolił nas Chrystus”. Wyjaśnił, że wyzwolenie z niewoli do wolności jest wielkim darem miłosiernego Boga dla całej ludzkości. Mówiąc dalej zaznaczył, że każda osoba powołana do życia zakonnego lub kapłańskiego nie jest niewolnikiem Boga. Droga wyboru i realizacji życiowego powołania jest swobodną decyzją każdego człowieka.

W 25. rocznicę Br. Andrzej Boczarski odnowił publicznie swoje śluby zakonne, w których zobowiązał się do zachowania ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.  Na uroczystość jubileuszową przybyło pięciu współbraci ze Zgromadzenia Świętego Michałą Archanioła (michalici).

Br. Andrzej Boczarski CSMA urodził się 29 maja 1976 roku. W 1996 roku wstąpił do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Przez rok przebywał w nowicjacie w Pawlikowicach. W dniu 14 września 1997 roku złożył pierwsze śluby zakonne, po czym został przeniesiony do pracy duszpasterskiej w domu zakonnym „Oratorium – twój dom” w Krośnie. Była to placówka przeznaczona do pracy z dziećmi i młodzieżą z tzw. „trudnych rodzin”. W dniu 29 września 2002 roku złożył śluby wieczyste i od tej chwili jest bratem zakonnym. W latach 2003-2004 pracował w domu zakonnym w Pawlikowicach. Od 2004 roku przebywał we Włoszech. Początkowo pełnił funkcję przewodnika w sanktuarium Monte Saint Angelo. W latach 2006-2014 pełnił funkcję przewodnika przy kościółku Quo Vadis Domine w Rzymie. Od kwietnia 2014 roku pracował przy papieskim sanktuarium Matki Bożej Skalnej w Castel Sant'Elia w Rzymie. Od 2020 roku pełni posługę w Kurii Generalnej Zgromadzenia w Markach k. Warszawy.

za: Marek Białka, https://brzesko.ws/, fot. autora