Św. Michał Archanioł odwiedził Michałówek

13-09-2021

W piątek, 10 września 2021 r. przy udziale przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz wielu znakomitych gości w Michałówku pod Warszawą (gmina Załuski, powiat płoński) odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego wraz z symbolicznym wmurowaniem kamienia węgielnego proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD. Do udziału w tym wydarzeniu został zaproszony przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk CSMA, który poświęcił fabrykę, a zdarzeniu temu towarzyszyła peregrynacja kopii figury św. Michała Archanioła, pochodzącej z najstarszego sanktuarium św. Michała Archanioła w Europie Zachodniej, z włoskiego Monte Sant’ Angelo na Górze Gargano.

W uroczystości, zwanej wydarzeniem roku, podczas której  grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD celebrowała powstanie innowatorskiej, proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej, uczestniczyli m.in.: Joanna Hofman – Ambasada RP w Sztokholmie oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych państw, w których grupa kapitałowa F.B.I. TASBUD prowadzi zintensyfikowaną działalność eksportową, m.in. Senegalu czy Demokratycznej Republiki Konga. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych ze starostą płońskim Elżbietą Wiśniewską na czele. Specjalne przesłanie Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego skierowane do uczestników uroczystości odczytał wicestarosta płoński Krzysztof Wrzesiński. Swe przesłanie przekazał marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik,  w imieniu którego głos zabrał Tomasz Waźbiński z Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego.

Akt erekcyjny podpisali członkowie Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. wraz z przewodniczącym Rady Nadzorczej profesorem Stanisławem Biedugnisem, przełożony generalny Zgromadzenia Świętego  Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, przedstawiciele władz, przedstawiciele instytucji finansujących budowę fabryki, w tym z BGK, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz inni uczestnicy projektu.

W uroczystości uczestniczył również ks. Rafał Szwajca CSMA, który wprowadził zebranych gości w klimat duchowości anielskiej oraz przedstawił niezwykłego gościa – św. Michała Archanioła obecnego w znaku figury z Cudownej Groty na Gargano.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności w miejscach realizowanych inwestycji. W ubiegłym roku podpisano Memorandum o współpracy z Zarządem Powiatu Płońskiego, prowadzone są liczne wspólne projekty. Ścisła współpraca z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku zaowocowała wystąpieniem podczas wydarzenia światowej sławy orkiestry dętej pochodzącej właśnie z Płońska – Con Grazia, która wykonała niezwykle ciekawe aranżacje znanych utworów oraz Mażoretek Diament zrzeszonych w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Imprezę poprowadził Tomasz Karolak – popularny aktor teatralno – filmowy.

Więcej o wydarzeniu przeczytać można na stronie: https://fbitasbud.pl/