Światowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej

20-02-2021

Każdego roku odbywa się spotkanie przedstawicieli 31 grup zrzeszonych w „Rodzinie Salezjańskiej”, które ma na celu refleksję i dyskusję nad niektórymi kwestiami związanymi z charyzmatem salezjańskim oraz jego aktualnością i znaczeniem dla każdej z nich. Wśród afiliowanych do salezjańskiej rodziny są także: męskie Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (CSMA) oraz żeńskie Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła (CSSMA).

W tegorocznym spotkaniu, które 20–23 maja odbywało się w „Casa Madre” Towarzystwa Salezjańskiego, w turyńskim Valdocco, z ramienia naszego zgromadzenia udział wzięli ks. Rafał Kamiński CSMA, wikariusz generalny michalitów oraz ks. Stanisław Kilar CSMA, radca generalny. Matkę generalną sióstr michalitek reprezentowała s. Aurelia Opon, przełożona domu sióstr na Monte Sant’Angelo.

Obrady Konsulty skupiły się wokół tematu: „Jak wzrastać jako Rodzina Salezjańska w słuchaniu i towarzyszeniu”, który był inspirowany „Wiązanką” przełożonego generalnego salezjanów ks. Ángela Fernándeza Artimego, kierowaną corocznie do „Rodziny Salezjańskiej”. Sam generał wziął także udział w spotkaniu.

W czasie kolejnych posiedzeń wysłuchano prelekcji ks. Rossano Salego, sekretarza specjalnego Synodu Biskupów, który przedstawił temat „W kierunku Synodu Biskupów, wyłaniające się dynamiki, istotne kwestie, decydujące pytania”, prezentując także założenia dokumentu przygotowawczego na październikowy synod, który będzie poświęcony młodym, wierze i rozeznawaniu powołania.

Kolejny prelegent, ks. Silvio Roggia, z salezjańskiej dykasterii ds. formacji, omówił temat: „Towarzyszenie a Rodzina Salezjańska”. Niektóre z grup przedstawiły swoje świadectwo dotyczące słuchania i towarzyszenia. Były to: „Cancão Nova”, siostry salezjanki oraz Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki (ADMA). Refleksję „Jak wzrastać jako Rodzina Salezjańska w słuchaniu i towarzyszeniu” dopełniło świadectwo młodego salezjanina z Nigerii.

W czasie tegorocznej Światowej Konsulty została zaprezentowana także działalność 5 grup: „Ochotniczki Księdza Bosko” (VDB), „Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników” (SSW), „Siostry Misjonarki Maryi Wspomożycielki” (MSMHC), „Świadkowie Zmartwychwstałego” (TR) i „Stowarzyszenie „Damas Salesianas” (ADS). Uczestnicy spotkania modlili się  podczas codziennej Eucharystii i nowenny przed świętem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Znaczna część czasu obrad poświęcona była także pracy w grupach językowych.

W wywiadzie dla Salezjańskiej Agencji Informacyjnej, ks. Eusebio Muñoz, delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej, charakteryzując jej działalność wyraził życzenie, aby jej członkowie „(…) stanowili grupę, która wspólnie żyje i pracuje w służbie młodzieży potrzebującej i ubogiej” (cyt. za: https://www.infoans.org/pl/dzialy/wywiady/item/5514-wlochy-swiatowa-konsulta-rodziny-salezjanskiej-wywiad-z-odpowiedzialnym-swiatowym-ks-eusebio-munozem).

Generał salezjanów ks. Ángel Fernández Artime, przekazując serdeczne pozdrowienia dla „współbraci michalitów”, podziękował za systematyczną i „bardzo znaczącą” obecność naszego zgromadzenia w „Rodzinie Salezjańskiej” i udział w jej spotkaniach na szczeblu centralnym i krajowym.

xrk